Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 13

Rhybudd Gabriel, Efengyl Ieuan

13

dawAc ny byd diwed ar ẏ|teẏrnnas ef A dẏwedvt a|orvc meir wrth
yr angel Pẏ vod ẏ|bẏd hẏnnẏ kanny chẏtssẏnnẏaf a|chẏt gwr A|r
angel a|dywat ẏn atteb idi ẏr ẏsprẏt glan odẏ|arnat|i a|daw ẏnot A|r|grym
y|gorvchaf a vyd gwẏscawt ac amdiffẏn yti rac pob pechawA|r|sant
a|enir ohonat ti a|elwir mab dvw A|llyma elisabeth dẏ gares ti hi
a|aruolles mab ẏn|ẏ heneint A|hwn yw y|chwet* mis yr hon a elvir
anvab. Kanẏs pob rẏw beth o|r a|allo bot yn eir gwir a|dichawn dvw.
a|dẏwedvt a|rovt* meir wrth yr angel llẏma lawvorwyn yr arglwẏd
bit ymi herỽẏd dẏ eir di Amen.*LLyma evegyl Jevan ebostol
LL yma sẏnnwẏr evegẏl Jevan ebostol herwẏd ẏ|dehell* a|r synhwẏr
a|rodes dvw y|r neb a|e troes o|ladin ẏg|kẏmraec a|gwybydet pawb
oc a|e darlleo. pan yw geireỽ yr euegyl ẏnt ẏ|rei ẏscrivenwẏt o|r hing koch
 geirev ereill o|r hing dv Geirev y|neb a|e troes yg|kymraec |sẏnn+
hwyraw ac ẏ|amlyccav yr evegyl In principio erat verbum
yn|y dechreu yr oed geir Sef oed hẏnnẏ ẏn|ẏ tat dvw yd|oed
mab kanẏs geir dvw oed y|vab A|r geir oed ẏgẏt a|dvw Ar*
wrth hẏnnẏ ẏ|dylẏwn ni wybot nac vn person y tat a|r mab A
dvw oed geir Canẏs ẏ|geir ẏsẏd vab a|r mab ysyd dvw A hwn+
nw oed ẏn| dechrev ygyt a dvw Canẏs gogẏuoet ẏw y
mab a|r tat A trwẏ y geir hwnnw y|gwnnaeth·pwyt pob
peth A|hebdaw ef nẏ wnnaethpwyt din* Kanys bv wn+
euthvrẏat amgen ar ẏ|byt ethyr* dẏwẏdvt o|dvw pan dẏwat ẏ|geir ac
yn| eir sef yw hẏnnẏ pan anet ẏ|vab Bit pob peth heb ef yn|yr amser
hwn a|r amser Ac val ẏ|dẏwat ac y|gorchẏmẏnnawd velle y|bv ac
ny bẏd dim onnẏt a|dẏwat ef ar ẏ|eir y bẏdei ac eissoes nẏ dywat
dvw ac nẏs gorchẏmẏnnawat vot pechawt achaws hẏnnẏ arwẏd
yw nat dim pechawt eithyr camwed. ac eissev kyfvẏawnnder A|r
hẏn a|wnaethpwẏt yndaw ef bẏỽyt oed Sef yw hynny
kyffelẏbrwyd a|dechrev pob peth megys y|mae yn dvw bywyt yw
Canys pob peth oc ysyd yn dvw byw yw a dvw yw A|r bywyt
hwnnw ẏsyd levfer y|r dẏnyon Ac nyt llevver y|r annyueilleit*
heb dyall heb synnhwyrev gatvnt* Namẏn llevver ysprẏdawl yw
a|olevhaa eneidev dynẏon A|r llevver a|lewẏcha ymplith y|pe+
chadvrẏeitKanys pechawt ẏsẏd tẏwllwch a|r pechaduryeit tywyll yynt
a|hẏnnẏ achaỽs ẏ|pechawA|r tẏwẏllwch nys amgyffredawd
ef Sef yw hẏnnẏ pechadvryeit nẏs erbynnassant ef ac nẏs adna+
bvant ef megys deillon yn|eisteid* y|golevat yr hevl heb ẏ|gwelet Ac
achos dyuot y|goleuat hwnnw yg|knawt dẏn A|phresswẏlẏaw me+

 

The text Efengyl Ieuan starts on line 9.