Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 144

Buchedd Catrin, Enwau ac Anrhyfeddodau Ynys Prydain

144

nyd Synay A|r neb a del yno y geissaỽ iechẏt ac a gretto yd diodeifeint hi|ỽynt
a gaffant iechyt A phedeir frvt yssyd yn redec trwy y bethi* o|e bronev o olev.
Trỽy y rei hynny y kaffas ỻawered o wyr a gwraged waret Ac nyt oed
dyn a ỽyppo eu rif a hynny a|wnaeth duỽ yr·di. A ninheu a|adolygỽn y|duỽ
yr y charyat hi trugared y|n eneiteu. Ac a rodho in vywyt yn|byt hỽn
yma megys y gaỻom dyfot y diwed da a charu duỽ a|e wassanaethu Me+
gys y gaỻom dyfot y|r ỻewenyd ny deruyd vyth yr karyat Seint katrin
Amen pater noster Ac veỻy y teruynna.
K *yntaf henỽ a vu ar yr ynys hon kyn y chael na|e chyuanhedu klas
Merdin a gỽydy y chael a|e chyuanhedu y vel ynys A chedy* y gỽ  ̷+
resgyn o brydein vab Aed maỽr y dodet arnei ynys brydein Teir prif
rac·ynys yssyd idi Mon a Manaỽ ac ynys weir Tri phrif aber a seith
vgeint yssyd y·danei A phetwar prif Borthua ar dec a deugeint A|their
prif Gaer ar dec ar hugeint nyt amgen Kaer alklut. kaer lyr kaer
Fawyth. kaer. Euraỽc. kaer. gent. kaer. Wrangon. kaer. Lundein. kaer. Lyrryoni
kaerGolin. kaer. loyỽ. kaerGei. kaerSiri. kaer. wynt. kaer. went. kaerGrant.
kaer. Dauri. kaer. lỽytkoet. kaer. Vudei. kaer. verdin. kaer. yn Arfon. kaer. Gor+
gyrn. kaer. lleon. kaerGorgorn. kaer. Guarad. kaer. vrnas kaer Selemion
kaerMygit. kaer. lesydit. kaer. Beris. kaer. llion. kaer. weir. kaer. Cradaỽc. kaer. weda+
ỽlwir. kaer. vadon. Rei ohonunt yssyd gỽydy diwreydyo ymuryo ̷ ̷+
ed yn wallus. Ereiỻ yn gyweirin gyuaned ettwa. Petwar prif
anreued* ar|dec ar|hugeint yssyd yndi Nyt amgen. Pren yssyd yng
koet. dyn. o ynys brydein a|thebic yỽ y gollen dieithyr bot gỽryt yn
hyt y deil Ac yn doe* gyinc* y mae yn ranny A|r neill ran amser
haff y tyf risc a deil a frỽyth arnaỽ a phan dele Gayaf y dygỽyd
y risc a|e frỽyth a|e deil y arnaỽ ac y tyf risc a deil a frỽyth y gayaf
ar y ran ef* yn segur yr haf. Eglỽys yssyd yn. ynys. Brydeinamyn ̷ ̷+
went Pỽy bynnac a letrattao dim yn·dunt ny dichaỽn dynnv y|la
o·di|ar yr hyn a dyko letrat na mynet o|r vynwent yny dele yr offe+
iryat plỽyf o|vythanEderyn yssyd yn. ynys. Brydein. yn pressỽyly+
aw mỽyn* tarren deỽet y neb a vynno vch pen bressỽylyua A|y|o+
vynnet yn|y ieith a vynno a yỽdyt|ti yma y meỽn Ac o|byd yn+
teu yno. ef a|atteb n* |yr vn ieith Ac a ofyn py vn ỽyt ti. a pheth

 

The text Enwau ac Anrhyfeddodau Ynys Prydain starts on line 11.