Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 15

Buchedd Dewi

15

*LLyma ach dewi a|thalym o|e vvched ~ ~ ~ ~
D avẏd vab sant vab karedic vab kvneda vab edern vab padarn
peisrvd vab deil vab gordeil vab Dwvẏn vab gordwvẏn vab
am·guoel vab amweryd vab onvt vab perim vab dvbim vab ongen vab
avallach vab eugen vab evdolen  
K eredic vrenhin a|wledẏchawllawer o|vlwẏnẏded ac o|e enw ef ẏ|kauas
keredigyawn ẏ|henw A|mab a|vv idaw ac enw ẏ|mab oed sant ac ẏ
hwnnw yr ymdangosses angel ẏn|ẏ hvn a|dẏwedvt wrthaw auorẏ heb
ef ti a|ei y|helẏ. A|thi a|geffy tri dẏvot geir llaw avon teiui nyt amgen.
karw a|gleissat a|heis* wenẏn ẏ|mẏwn prenn vch penn yr avon ẏn|ẏ lle a|el+
wir yr awr honn henllan dẏro dẏlẏet y|tir y|gadw y|uab nẏ anet etwo ef
bievyd dev le hẏt dydbrawt ẏ|rei a|dywespwẏt vchot linhenllan A litonm+
avcan Odẏna y|doeth padric hyt ẏ|glẏn rosin ac y|medylẏawd dwẏn ẏno ẏ vv+
ched ac angel a|doeth at padric a|dẏwat wrthaw adaw ti heb ef ẏ lle hwn
y vab nẏ anet ẏtwo Sef a|orvc padric llidiaw a|dẏedvt* paham ẏ|tremyg+
awd yr arglwyd ẏ|was a|vv ẏr yn vab yn gwassanaethv idaw ef drwy
ovẏn a|charẏat ethol o·honaw yntev yr awr honn ẏ vab nẏ anet ac nẏ
enir hẏt ympenn dec mlẏned ar|hvgeint ac ymparatoi a|orvc padrig y|yma+
daw ac ẏdaw* y|lle hwnnw y|r arglwyd grist a|r arglwẏd eissoes a|garei ba+
dric ẏn|vawAc a|anvones angel attaw y|dvhvdaw A|r angel a|dywat wrt+
haw padric byd lawen yr arglwẏd a|m hanvones. i. attat ti y|dangos ẏt
ynẏs Jwerdon o|r eistedva ẏsẏd yn|glẏn rosin ac a|elwir yr awhonn
eistedva padric kanẏs ti a|uedẏ ebostol ẏn|ẏr ẏnẏs a|welẏ di a|thi a diodevy
lawer ẏno o|garẏat dvw A|dvw a|vyd ẏ·gẏt a|thi beth|bynnac a wnelych
ac yna y llonydwẏt medwl padric Ac ẏ|gedewis padric ẏ|dewi y lle hwnnw
a pharatoi llong ẏn|ẏ porthloed idaw A|chẏvodi o|warw gwa|gladyssit
yno ar ẏ|morua ẏr ẏs pẏmthec mlyned krvchier oed ẏ|enw a|mynet a|orvc
padric y|Jwerdon a|r gwr hwnnw ẏgẏt ac ef. A|hwnnw gwedy hyn+
ny a|vv escob Ac ympenn ẏ|deg|mlẏned ar|hvgein wedẏ hẏnny val yd
oed y breinhin* a|elwit sant yn kerdet e|hvn nacha lleian ẏn kyfarvot
ac ef Sef a|orvc yntev ẏmavael a|hi a|dwẏn treis arnei a|r lleian a ga+
vas beichogi enw ẏ|lleian oed nonn A|mab a|anet idi A davyd a|rodet
yn enw arnaw A gwr nẏ bv idi hi na chẏnt na gwedẏ diweir oed hi
o|vedwl a|gweithret kẏnntaf gwyrthev a|wnaeth dewi o|pan gafas
hi weichogi nẏ mẏnnawd hi vwẏt namẏn bara a|dwfẏr yn|y hoes
ac ny lewas dewi vwẏt namẏn bara a|dwfvr Eil gwyrth a
wnaeth dewi a|e vam yn mynet. y. waranndaw pregeth y gan gildas
sant Gildas a|dechreuawd pregethv Ac nys gallei ac ẏna y|dywawt gil+

 

The text Buchedd Dewi starts on line 1.