Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 30

Buchedd Beuno, Credo Athanasius

30

naw Dillat y|noeth llettẏ ẏ|bellẏnnic Gofvwyaw cleifẏon a|charchroryon* a|w+
naeẏ pob rẏw|da o|r a|orcymynnei* yr yscrẏthvr lan y|wnevthvr a|gwpplaer Ac val
yr oed hoedẏl bevno yn darvot A|e dẏd yn dyvot Y|seithvet dyd gwedẏ y|pasc ef
a welei. y nef yn agoret Ac engẏlẏon yn gogwstwng. Ac yn dyrchavel y|vẏnẏd
dracheven Ac ẏna y|dẏwat bevno Mi a|welaf heb ef y|trẏndawt y|tat a|r mab
a|r ysprẏt glan A|phedẏr a|phawl a|davẏd wirion a|deẏnioel a|r seint a|r|profwẏdi
a|r ebystyl a|r merthẏri yn ymdangos ym a|mi a|welaf ymplith hẏnnẏ seith
angel yn sevyll geir bronn kadeir y|gorvchel dat A|holl dadev nef A|r kan*+
nyadaest yn dywedvt Gwẏnuẏdedic ẏw yr hwn a|etholeist|Ac a|gymereist
Ac a|bresswẏla ẏgẏt yn dragẏwydawMi a|glywaf heb ef lef corn y|gorv+
chel dat y|m|gwahawAc yn dẏwedvt wrthef vy mab. i. bwrw di oreilyt
dy gnawt y wrthyt llyma yr amser yn dyvtot* Ac yr ẏdẏs y|th waha+
wd y|gymrẏt ẏ|wled nẏ dervẏd ygẏt A|th vrodẏr trigẏet yntev dy gorff
di yn|y|dayar Dy eneit tithev vidinoed nef A|r engẏlyon a|e harwed y
teyrnnas nef yr hẏn A|heideist ti ẏma drwẏ di|weithre·doed yr awr·hon moe
vyd dyd·brawt pan dẏwetto yr arglwyd wrth seint Meibon bendigedic vyn
dat. i. dewch chwi y|venddv* y|deyrnnas a|barattoet ywch yr dechrev bẏd y|lle
y|bẏd bvched heb anghev a|ieuegtit heb heneint a|iechyt heb dolvr a llewenyd
heb tristit Y seint ẏn|ẏ rad vchaf ygyt a|dvw dat yn vnolẏaeth a|r angẏ+
lẏon a|r archengẏlyon yn vnolẏaeth a|dẏsgyblon iessv grist yn vnolẏaeth
naw·rad nef y|rei nẏ|phechassant yn vnolẏaeth y|tat a|r mab a|r ysprẏt
glan AmeN Archwn nynhev trvgared dvw holl·gẏvoethawc drw
gannhorthwẏ bevno sant val y|gallom nẏnhev gaffel ẏgẏt ac evo bvched
tragẏwẏd yn|yr oes oesswed* AmeN llẏma ach bevno Bevno vab bvgi
vab gwẏnlliw val* tegit vab kadell drẏnllvt vab categyrnn vab gorthey+
rnn vab gorthegyrnn vab rittegyrnn vab dehevwẏnt vab evdegan vab
evdegernn vab elvd vab evdos vabl evdolev vab avallach vab amaleth
vab belvn vab anna mam yr anna honno oed gefnitherw y|weir wẏrẏ
mam grist [ *val hẏn y|digawnn y|tat a|r mab a|r yspryt glan vot yn
vn dvw nyt amgen noc yn wir dipedrvs A|r rvbric hwn a elwir yn
P wy|bynnac a|vynnho yachaw y|eneit a|e gorff [ lladin Qui curia walete
reit yw idaw ef yn gyntaf peth kynnal ffyd gẏffredin eglwys iessv
grist kanẏs pwy|bynnac nẏ|s kẏnhalẏo hi yn|gẏfẏawAc yn|divei diogel ẏw
idaw y|kyll y eneit. A|e gorff yn dragẏwẏdawffyd gẏffredin eglwys grist yw
Credv ohonom ni yn vn dvw ẏn|ẏ trindawA|r trindawt yn vn dvw a|e ha*+
nrẏdev ẏn vfẏd Ac yn|garedic Sef yw hẏnẏ credv yr vn dvw yn teir person
A|r teir person yn vn dvw Ac eissoes nẏ dẏlẏwn ni yr hẏnnẏ credv bot ẏ
tat a|r mab a|r yspryt glan yn vn person diwahan val y|maent yn vn
dvw na|chredv ev bot yn tri dvw val y|maent yn teir person Awrth
hẏnnẏ amgen yw person y|tat a|pherson y|mab Ac amgen yw person

 

The text Credo Athanasius starts on line 29.