Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 32

Credo Athanasius, Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw

32

yn person seuedlawc gogẏfvoeint a|e tat o|bleit dwẏolẏaeth a|llei no|e dat o|b+
leit dynẏolẏaeth. A|chẏnn bo gwir dvw ef a|gwir dẏn eissoes nyt dev ef.
Namyn vn dvw iessv grist. nẏt yr mẏnet dev troi ẏ|dwẏolẏaeth ẏg|knawt
Namyn o|achos kẏmryt oval dvw attaw ef ẏ|dẏnẏolaeth yn vn person Ac
ef Megẏs pei plennẏt keing o|ryw brenn y|mẏwn pren arall Awrth hẏnnẏ
vn iessv grist ysẏd wir dvw a|gwir dẏn nẏt ẏr kymẏscv y|dev anyan yn vn
anẏan Namẏn o achos bot y|dwẏolẏaeth a|e dẏnẏolẏaeth yn vn person.
kanẏs megẏs ẏ|bẏd vn dẏn o|eneit dylyedvs a|chnawt velle o dvw a dyn
y|mae vn iessv grist yr hwn a|diodefvawd anghev yr yn gwaret ni Ac
odẏno anreithaw vffern a gẏvodi o|weirw yn vyw ẏn|ẏ trẏdẏdẏd a|e ẏsgẏn+
nv A|r nefoed Ac yn eisted ar dehev dvw dat holl·gẏfvoethawAc odẏno
y|daw ẏ|varnnv ar vyw Ac ar veirw Ac ẏna ẏ|kẏvodant yr holl boploed meirw
yn vyw ẏn|ẏ corffoed yr varn Ac yna ẏ|byd reit y|bawp|talv dẏlẏet o|weithret
priawA|rei a ordiweder Ar y|da a|ant ẏ|vvched tragẏwẏdawA|rei ereill ar
y|drwc a|ordiweder Ac ar ẏ cam A ant y|r tan tragẏwẏdawl a hẏnnẏ a|gredir yn
Y *n|ẏ mod hwn ẏ|dẏsgir y|dyn pẏ dylw y|dẏly credv y|dvw ~ ~ [ wir
A charv dvw A chadw y|degeir dedyf Ac ẏmmoglẏt rac ẏ seith pe+
chawt marwawl Ac erbẏnnẏeit Seith Rinwed yr eglwẏs yn
enrẏdvs* A|gwnnevthvr seith weithred y|drvgared yr gobrwyaw nef
P awl ebostol a|dyweit na eillir* ragk|bod ẏ|dvw heb ffẏd [ idaw yntev
Ac wrth hẏnnẏ llẏma val y|mae Ac ẏ|delẏ dẏn credv [ Credv bot y tat
a|r mab a|r yspryt glan ẏn vn dvw teir person Credv y|r vn dvw hwnnw
kreav* a|ffvrveiddaw nef a|daẏar Ac ysyd yndvnt yn|hollawl o|greadvry+
eit a|welir Ac ar nẏ|welir ac ef ẏsyd yn|cadw ac ẏn amdiffẏn Ac yn
tywyssaw Credv dẏvot vn mab dvw hollgẏvoethawc y|mrv yr arglw+
ydes veir a|e eni yn dẏn a|bot meir yn vorwẏn kẏn escor a|gwedẏ Credv
y|r iessv grist hwnnw a|anet o|veir wẏrẏ diodef ohonaw y|dodi ar prenn
croc yr rydhav plant adaf o|geithiwet vffvrnn* A|e varw a|e gladv a|disgẏn
y|eneit y|anreithaw vffernn o|r etholedẏgyon a|oedẏnt yndi Y|tryddyd* y|kyvo+
des o|veirw yn vẏw A|r devgeinvettẏd gwedy hẏnnẏ ẏ dẏsgẏnnawd ar ne+
foed A|r decvettyd gwedẏ hẏnnẏ ẏd anvones yr ysprẏt glan ar y|ebystyl
A|e|disgyblon a|oedynt ẏgẏt yg|kaervssalem Credv y|r iessv grist hwn+
nw rodi medyant a|gallv ẏ|r ebẏstẏl A|thrwydvnt wyntev y|vrdolẏon
preladẏeit yr eglwys y|gaethav Ac ẏ|rẏdhav eneidev ẏ pobloed o|pob
ryw pechawt ar a|vei ar·nvnt A hẏnny trwẏ Rinwedev yr eglwẏs
Credv dẏvot pawb yn|ẏ gnawt a|e dẏvot rac bron crist dydbrawt
Ac ẏna brannv* ar pawb herwyd ẏ|weithret priawA|rodi nef yn
tragywẏdawl y|Savl a|e haedo Ac a|e gobrwẏho a|phoennev vffren*

 

The text Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw starts on line 16.