Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 54

Ymborth yr Enaid, Ystoria Adrian ac Ipotis

54

beth yr y|garyat ef. Ac am hẏnnẏ. nessaf neb yw y|dvw y mwẏhaf a|e
karo Ac velle drwẏ ẏ|karẏat hwnnw y kysslltir dẏn a|dvw a megys
|mae dvw yn vywyt y|r eneit velle y|mae y|garyat yn ymbroth* idaw
kanys megys y|gwahana dẏnẏawl eneit y|wrth y|gnawtawl gorff
onny cheiff y|gorff y ve·dawl ymborth velle y|gwahana dvw a|r
eneit onnẏ cheiff yr eneit y|nefawl ymborth. Sef yw hwnnw dwy+
wawlber deilwng garyat Y|perffeith garyat hwnnw a|n|rodho yr yspryt
glan yr hwn ysẏd wir garyat yn|keniret annwylserch yrwg y|tat a|r mab
Ac a|vvchedoc·kaa yn vn dwywolder Awynt yn dragywydawl oes
oessoed Amen Ac velle y|tervynha y llyvyr a|elwir ymborth yr eneit
yr hwn ysyd drẏdẏd llyvyr o|llyvyr a|elwir kyssegyrlan|vvched Ysgẏthrer
yma gylch o|nawrad yr engylyon megẏs y|perthyno y|bop grad yn
briawAc ẏn|ẏ rad vchaf vn mab dvw megys y|llvnywyt vchot
yn yn*|dygẏnlvt ymgarv a|ffydlonnẏon Gwanecveit* kanneit kyn+
nar val kannwyl kyn no|r dẏd na|e darpar gwỽine gwawr vore
gwawvar* gweleis lvchaden wen. war Gwar lavar hygar hoy+
wgein y|m gwelẏ. gweleis wybr am|blẏgein. gwir dwyre mal
gwawr dwyrein gwiw levfer kanneitber kein; kein virein ysge+
in ysgwn* |chwec gwiwlwẏs gweleis wẏbren divrec garveid de+
yrneid dec gwiwne morewẏn gwanec Gwanecveit* ~ ~ ~
P *Wy|bynnac a|vynnho dyscv doeth·ineb Ac ysprydolyon orches+
tonn. gwaranndawet ar ẏr ymdidan a|r amofẏn a|orvc agkre+
dadwy amherawdẏr a|vv gẏnt yn rvfein vawr a hwnnw
a|elwit adrian amhererawdẏr* Sef y|doeth mab adwynndec Ac yspryt
nefawl yndaw a|gostwg gyrbron yr amherawdẏr ar tal y|lin a|chyf+
uarch gwell idaw a|orvc y|mab o|garedigyawl lewenyd a|r amheraw+
dyr a|e hattebawd drwy vfẏlldawwaredogrwyd a|govẏn y|pa|le y|pan
dathoed nevr devthẏm heb y|mab y wrth vy mam a|m tat ẏsyd orv+
chaf ivtvs* y|dyscv dẏnẏon anẏallvs disynnhwy rawl boet kyfv+
lawvẏch heb yr amherawdyr o|gyvreithev dvw Ac y|doeth yna
y|w dyscv doethineb. Doeth ẏw heb y|mab a amogelo rac pechodev
marwawAc a|ennillo nefawl trvgared o|th gyfvarchaf uab heb
yr amherawdyr pwy yw dy enw di Jpotis y|gelwir o|achaws
gwybot ohonaf gyfvarwydẏt o|nef Dywet ym vab beth yw
nef rin dirgelwch dvw py|beth yw dvw heb yr amherawdyr
dvw ysyd heb dechrev idaw ac a|vyd heb diwed arnaw yr amheraw+
dyr a|owynnawd y|r mab kann|wyf mor anhyspẏs py|beth gynntaf
a|devth o|enew dvw yntev a|dywat y|mae evegyl Jevan yn|tystv

 

The text Ystoria Adrian ac Ipotis starts on line 21.