Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 7

Marwolaeth Mair, Rhinweddau Gwrando Offeren, Breuddwyd Pawl

7

a|oruc moli dvw a|dẏwedvt wrthaw val hẏn nẏ allaf vi argwlyd
talv diolchev a vei deilwnc ytti kany allei yr holl vyt dẏ voli
yn gyulenn* Ac y|dẏlẏnt eissẏoes bit vendigedic dẏ enw di dvw yr ysrael
a bit dyrchafedic dẏ enw di ẏgẏt a|r tat a|r yspryt glan yn|yr oes oessoed
a|e dyrchavel a orvc yr arglwyd idi yna a|mẏnet y|dwẏlaw mynwgyl idi
a|e rodi at vihagel ac yna rac y vron ef y|drẏchavawth ygẏt a|e engylyonn
yn|yr wybyr Ac yna y|dẏỽat yr arglwẏd wrth yr ebẏstyl nessevch ygyt
aa* |mi ẏn|ẏr wybrenn a|gwedẏ ev dyvot attav y|dywat val hynn Mi a ada+
waf ywch tagnoved a|mi a vẏdaf ẏgẏt a|chwi hẏt ẏn divyd* yr oes ac od+
yna gwedẏ dẏwẏdvt o·honaw hẏnnẏ ẏ·gẏt a|e egẏlyon a|oedynt yn
canv ac ẏgẏt a|e vam ydd|aeth ef ẏ baradwẏs Ac o|nerth yr arglwyd
y|kẏmerwẏt yr ebẏstyl ynn|ẏr wẏbren ac y|dvcpwẏt pob vn ohonvnt
y|r lle yd oedẏnt gẏnt yn pregethv ẏndaw mawr·wẏrthev dvw yr hwn a
vvchedockaa Ac arlwẏddioca* Ac aa* |wledẏcha ẏn|ẏ drindawt berffeith
teir person nyt amgen ẏ tat a|r mab a|r ysprẏt glan ac yn vn dvw
anwahanedic yn yr oes oessoed Amen. Ac vellẏ |tervyna
*Llẏma pvmp rinwed oferen svl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
P vmp rinwed offeren svl ynt y|rei hẏn kyntaf ohonvnt yw bot
hẏn* hwẏ y|hoedyl y sawl a|e gwarandawEil yw madev dy
vwẏt amryt o|r svl ẏ|gilẏd Trydyd yw madew dy·pechodev
o|r Svl ẏ|gilẏd Pedỽeryd yw a|gerthẏch y|gyrchv offeren svl bot yn
gystal yt a|pheis roddvt o|dref dẏ tat yn dirdawy|dvw Pẏmet
yw o·d|a dẏn y|r pvrdan gorffwẏs a|geiff yn|gyhẏt a phob offeren
a|warandawRinwedev gwelet korff krist yw y|rei hẏn pann
ganer offeren. madev dy|vwyt amryt y|dẏd ẏ|gwelẏch Dẏ ymadro+
dẏon diffrỽyth nẏ|chofeir Anvdonev annuybot ny|th gerydir
ohonvnt. Ny|daw aghev dissyveit yt y|dyd hwnnw O|r bydy varw
y|dẏd y gwelych breint kymvnawl a vẏd arnat a hẏnny achos
kymryt y|bara offeren Tra|warandewych offeren Svl ny hennhey kyhyt
  a hẏnnẏ o amser pob kam a|gerdych y|gyrchv dẏ offeren Sul
angel a|e kẏfrif ẏt ac am|bop kam·gobrwẏ a geffẏ Ny|thric dryc+
yspryt ygẏt a|thi ẏtra|vych yn kẏrchv offeren Svl O|th gyverch
dẏw Svl a|th ovẏnaf ar dẏ|vvl pẏ|wnaet am offeren Svl Offer+
en Svl os keyd trwffyd a|chret a|chrevyd gwẏn ẏ|vẏt dẏ gy+
weithẏd O|th ogẏvarch o difri a|th ofẏnaf trwy deithi py|wnaf o
bydaf hebdi O|bẏdẏ hebdi heb|lafvr arnat heb anghen hẏt yr
wẏthnos na|chward wen Ac vellẏ y tervyna ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
*Ac ẏma vrevdwyt Bawl ebystol ~ ~ ~ ~

 

The text Rhinweddau Gwrando Offeren starts on line 17.

The text Breuddwyd Pawl starts on line 38.