Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 16 part i – page 6r

Pwyll y Pader, Awstin, Pwyll y Pader, Hu

6r

nomen tuum. yr hon a gadarnhaa y chwech ereill.
*Val y dyweit hu sant o seint uictor ym paris gwe+
di y pader gan ymddiryet y gallwn gwediaỽ me+
gys meibyon eu tat.  y rei y dysgỽys ef wediaỽ ual hyn
Pater noster qui es in celis.  Sef yỽ pwyll hynny.  yn
tat ni yr hỽnn yssyd ynn|y nefoed.  Seith arch yssyd
yn|y pader. ỽal y dywepwyt* uchot.  Eny obrynnom ni+
nneu drwy y rei hynny.  caffael seith doneu yr yspryt
glan.  a|thrwy y seith doneu hyny.  seith nerthoed yr
eneit.  Mal y gallom ni drwy y seith nerthoed yn ryd
y|wrth y|seith pechaỽt marwaỽl.  dyuot hyt.  y.  ar y seith
gwenuededicrwyd.  Seith|ryỽ pechawt marwaỽl yssyd.
y rei yssyd achaỽs a defnyd yr holl pechodeu eryll.  sef
yỽ y seith hynny.  gogelet paỽb racdunt.  Nyt amgen.
Syberwyt.  Kyghoruynt.  Irlloned.  Tristit bydaỽl.  neu
lesged gwneuthur da.  neu gwarandỽ* da|heb y dysgu  ̷
Pymhet pechaỽt marwaỽl yỽ.  Chwant ach|kybyddyaeth
Chwechet yỽ.  glithineb a meddaỽt.  Seithuet yỽ.  Godineb
Y tri kyntaf hynny.  y rei a yspeillyant dyn o|garyat duỽ
ac o holl ddoneu a nerthoed ysprydaỽl.  E|petwyryd onadu+
nt a boena yr yspeiliedic.  E pymhet a|uwry yr yspeili+
edic yn grwydrat.  E|chwechet a|dwyll y crwydrat gỽr+
thodedic.  E|seithuet a|sathra ac a|dielwa y twylledic.  Sy+
berwyt a|dwc duỽ y gan ddyn.  kyghoruynt a dwc y
kyfnessaf y gan dyn.  Irlloned a|dwc dyn racdaỽ e|hun
canys amlỽc yỽ na med irllaỽn arnaỽ e|hun. Yr ys+
peiliedic o bop da megys y dywetpwyt uchot.  cany ch*+
[ iff

 

The text Pwyll y Pader, Hu starts on line 2.