Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 16 part i – page 9r

Pwyll y Pader, Hu, Deuddeg Pwnc y Gredo

9r

yn|y diwed pan ỽo bryt dyn yn dagnouedus endi e
hun.  pryt na chwenych hi ddim bydaỽl odieithyr.  y
ỽelly yn gwbyl drwy caryat duỽ y gorfowys y mewn.
Ac y ỽelly yspryt doethineb yr hỽnn a gynnull y gal+
lon o|e ỽelyster yd ardymhera ef lloscua chwant o+
ddieithyr a|e kyweirya dagneued yndi e|hun.  yny cu+
nuller y meddỽl a|r bryt ar llewenyd ysprydaỽl o  ̷
ỽewn y·n|y gallon yny gyweirer dy  y ỽelly yn kyf+
lawn ac yn perfeith mal y bu gynt kyn no ffechaỽt
marwaỽl ar ddelw duw.  A|herwyd hynny y dywed  ̷+
ir yn|yr eueggyl.  Gwyn eu byt y rei taggnouedus
Canys y rei hynny rac wyneb a elwir y ỽeibyon|y
[ duw
[ Hambych well meir llaỽn o rat yr arglỽyd
ygyt ath ti.  bendigetdic wyt ti yn|y gỽrag+
ed. a|benndigedic yỽ frwyth dy groth di.
*Yn|y gredo y|mae deudec pỽnc herwyd rif y  ̷
deudec ebystyl y gwyr a|wnaethant y gre  ̷+
do.  Pỽnc gwahanredaỽl a wnaeth pob ỽn o nadu*  ̷+
dunt.  a|hynny a|dangosset gynt yn hen dedef
ar eilewyd y vebyon yr israel pan doethant o|gei  ̷+
thiwet yr eifft y wlat garusalem.  y wlat a rodes
duỽ uddunt hwy.  ac a diuawys y seith bobyl|a|oe+
dynt yndi.  o achaỽs eu pechodeu.  Ac y ỽelly y gỽnaeth
duỽ yr dechreu byt hyt heddiw.  Ac y gỽna ettwa.
E bobyl ny chreto ac ny bo ufyd y kymryt dedueu
[ duỽ

 

The text Deuddeg Pwnc y Gredo starts on line 18.