Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 2r

Ystoria Dared

2r

5

*ac odyna y|doeth ef y ynys pila
att nestor a gouyn a|wnaeth
nestor idaỽ beth a vynnaỽd yno
a dywedut a|wnaeth erkỽlf y vott
ef yn gyffroedic o lit herwyd
mynnv ohonaỽ ef tywyssaỽ
ỻu y droea y dial sarhaedeu gỽ+
yr groec a nestor a|e moles ef
am hynny ac a edewis y hoỻ
aỻu ygyt ac ef a|gỽedy|dyaỻ
o|erkỽlff ewyỻys paỽb am y ne+
ges ef paratoi a|wnaeth deu+
deg|ỻog a dewis mabogyon*
yndynt a gỽedy dyuot yr amser
y uynet ỻythyreu a|anuones at
baỽp o|e|gydymeithyon y|r·hei a
adeỽasynt vynet ygyt ac ef a
dyuot a|wnaethant ygyt ac
odyna kerdet trỽy y|mor sugyn
parth a|throea ac hyt nos y
doethant ỽy y|r tir. ac odyna y
dugassant erkỽlff a|thelaon a
pheleus eu ỻu allan o|e ỻogeu
ac a|adaỽssant gastor a pholox
a nestor y|myỽn y ỻogeu a
hynny o ystryỽ a chaỻter
A g odyna y|datkanỽyt hyn+
ny y laomedon vrenhin
troea. ry dyuot ỻyges o roec
trỽy vor sugyn y|wlat ef Sef
a|wnaeth ef   ac amylder o
varchogyon ygyt ac|ef dyuot
y|r ỻe yd|oedynt ỽy a dechreu ym+
lad ac ỽynt Ercỽlf ynteu a
athoed y|r casteỻ a|elwit iliỽm

6

a rei ynuydyon a ỽelas ef yna
heb vedru ymoglyt a dechreu
eu ỻad wynt ac yna o boptu y
datkanỽyt y laomedon ry ostỽg
o|e elynyon ef gastell iliỽm ydan
eu gỽed ỽy a thra e|gefyn yd ym+
choeles ynteu tu ac yno ~ ~
ac yd|aeth y groegỽyr yn y erbyn
ac y ỻadaỽd ercỽlf ef Talamon
ynteu yn gyntaf aeth i|r cas  ̷+
teỻ hỽnw y|mewn yr hỽnn o  ̷
achaỽs y|dewred ef y rodes er  ̷+
kỽlf esomam verch laomedon
vrenin yn wreic ydaỽ y|rei ere  ̷+
iỻ oỻ ynteu a|oedynt veibyon
y|laomedon vrenhin a|las
nyt amgen nophilus a|chus
ac ampiter priaf vab laome+
don a|oed yn troea yn lle arall
y|gossodassei ef drostaỽ Erkỽlf
ynteu ac a|doethodynt ygyt ac
ef a|gymerassant anreith uaỽr
ac a|e dgassant* y eu ỻogeu. ac
odyna adref yd ymchoelassant
hỽy a thalamon|ynteu a|duc
esoniam ygyt ac ef ac yna
pan datganỽyt y briaf ry|lad
y dat a|e gaerỽyr a|dỽyn a* dỽyn*
yr anreith vaỽr a|dỽyn esoniam
y|chỽaer a roesei erkỽlf y
dalamon a|darestoc troea
yn waradỽydus a hynny o
ỽyr groec trỽm y kymerth
ef arnaỽ a chyrchu casteỻ
iliỽm a wnaeth a Ecuba
y wreig

 

The text Ystoria Dared starts on Column 5 line 1.