Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 19 – page 99v

Brut y Tywysogion

99v

443

P *etwar|ugeint  
 
 
ynys prydein ac o dechreu
byt hyt yna yd oed blỽydyn
eisseu o petwar|ugein mly+
ned ac wyth cant a phum
mil. ac yn y vlỽydyn honno
y bu varỽ. kadwalaỽdyr uen+
digeit. uab katwaỻaỽn uab
katuan. brenhin y brytanye+
it yn ruuein y deudecuet dyd
o vei. megys y proffwydassei
vyrdin kyn no hyny vrth
wrtheyrn Gortheneu ac o hyn+
ny aỻan y coỻes y brytanyeit
goron y deyrnas ac yd enillawd
y|saesson hiAc yn ol Kadwa+
laỽdyr y gwledychaỽd Juor
uab Alan brenhin ỻydaỽ. yr
hon a elwir Bryttaen vechan.
anyt megys brenhin nam+
yn megys penaeth neu tyw+
yssawc a|hỽnnỽ a gynhalyaỽd
ywodraeth ar y brytanyeit
wyth mlyned a deugeinac
yna y bu uarỽ ac yn y ol yn+
teu y gỽledychaỽd Rodri Mae+
lỽynaỽc. ayn oes hwnw y
bu uarwolyaeth yn Jwerdon
ayna y crynawd y dayar yn

444

ỻydawAc yna y bu y glaw gwaet
yn ynys brydein. ac Jwerdon deg
mlyned a phedwar ugein a w+
echant oed oet crist yna ac yna
yd ymchoelaỽd y ỻaeth a r eme+
nyn yn waet. a|r ỻeuat a ymcho+
elaỽd yn waetaỽl liỽ seith cant
mlyned oed oet crist pan vu va+
rỽ elffryt vrenhin y saesson.
Deng mlyned. a seith cant oed
oet crist pan vu uarỽ Pipin
vỽyaf brenhin freingk. Ac yna
kyn|oleuet oed y nos a|r dyd Ac
yna y bu uarỽ osbric brenhin y
saesson ac y kyssegrỽyt eglwys
lann vihagelVgein mlyned a
seith cant oyd oet Crist pan uu
yr|haf tessawc ac yna y bu varỽ
beli uab elphin ac y bu vrỽydyr
heilyn yng|kernyw a gweith Gw+
arch maelaỽc a chat pencoet
y|neheubarth. ac yn|y teir brỽy+
dyr hynny y goruu y brytany+
eit deg mlyned ar hugeint a|seith
cant oed oet crist pan vu vrỽy+
dyr ym Mynyd carn. Deugeint
mlyned a seithcant oed oe*|crist
pan vu varw Beda offeiryat.
ac yna y bu varw Owein vrenhin
y Picteid Deg|mlyned a
deugein a seithcant oed oet
Crist pan vu y vrỽydyr y·rỽg

 

The text Brut y Tywysogion starts on Column 443 line 1.