Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 305

Gramadeg y Penceirddiaid

305

1

*PEdeir lly+
thyrenn
ar huge+
int kym+
raec ysyd. nyt am+
gen. a. b. c. d. e. f. g.
h. i. k. l. m. n. o. p. q.
r. s. t. u. y. w. ll. ỽ
Rei o|r llythyr hyn+
ny ysyd vogalye+
it ereill ysyd gyt+
seinannyeit. Seith
ysyd o|r bogalyeit.
nyt amgen. a. e. i.
o. u. y. w. ac vn ona+
dunt ysyd a deu ryw
datkanyat arnei 
nyt amgen. y. vn
tywyll ac vn eglur
val y mae yn y geir
hwnn. ystyr. neu yn
y geir hwnn. llythyr.
Ar yr. y. gyntaf o
bob vn onadunt y
mae tywyll datka+
nyat ac ar yr. y. di+
waethaf o bob vn o+
nadunt y mae eg+

2

lur datkanyat. Y
llythyr ereill oll ei+
thyr y bogalyeit y+
syd gytseinannyeit
a sef achaws y gel+
wir wynt yn gytse+
inannyeit kanys kyt+
seinnyaw ar bogaly+
eit a wnant a heb y
bogalyeit ny ellir
na sillaf na geir nac
ymadrawd. Rei o|r
kytseinannyeit ysyd
lythyr tawd ereill
ysyd lythyr mut. Se+
ith ysyd o|r llythyr.
tawd. nyt amgen.
d. f. l. m. n. r. s. a sef
achaws y gelwir w+
ynt yn llythyr tawd
kanys todi a wnant
y mywn kerd. sef yw
megys y todant.  +
neuthur o dwy sill+
af dalgronn vn ledf
pan ysgriuen 
neu w. y  
dwy lythyren dawd

 

The text Gramadeg y Penceirddiaid starts on Column 1 line 1.