Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 65

Brut y Tywysogion

65

1

*PEdwar vge+
in mlyneð
a chwe chant
ac vn oyd
oed krist pan vv va+
rwolaeth vawr yn y
ynys brydein. yn|y vlw+
 ðyn honno yð|aeth
kadwaladyr vab kad+
wallawn y brenhin
dwaythaf a vv ar y
brytanyeid y rufein
ac yno y bu varw y
deuðecved dyð o ga+
lan mei. ac o hynny all+
an y kolles y brytany+
eid goron teyrnas ac
y kafas y saesson hi.
megys y proffwydas+
sei verðin wrth wrth+
eyrn wrtheneu. ac
yn ol kadwaladyr y
dynessahawð iuor
vab assan vrenhin lly+
daw nid megys bre+
nin namyn megys
tywyssawc a|hwnnw
a gynhelis pennadu+

2

ryaeth ar y brytanny+
eid wyth mlyneð a
deugeint ac yna y bu
varw. ac yn|y ol ynteu
y dynessahawð rodri
mael wynawc. dwy
vlyneð wedy hynny
y bu varwolaeth yn
ywerðon. ar vlwyð+
yn nessaf y honno y kr+
ynnawð y ðayar. Pe+
deir blyneð wedy hyn+
ny y bu y glaw gwa+
ed yn ynys brydein ac
ywerðon ac yr ymch+
welawð y llaeth ar y
menyn yn waed. dwy
vlyneð wedy hynny y
koches y lleuad megys
yn waedawl liw. Pe+
deir blyneð a seithgant
oeð oed krist pan vv va+
rw elfric vrenhin y sae+
sson. ac y klaðpwyd 
yn damnani. blwyðyn
wedy hynny y goleuha+
awð y nos megys y dyð.
ac y bu varw pypin vawr.

 

The text Brut y Tywysogion starts on Column 1 line 1.