Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 1r

Brut y Brenhinoedd

1r

1

*erchi idaw ev hamdiffin rac bot
yn reit vdunt rodi yty o|eisiev
bwyt A|phan giglev vritvs hyn  ̷+
ny govalv a|medlyaw a|orvc a+
m ev hamdiffin ac yn|y diwed
y|kavas yn|y gynghor dwyn
kyrch nos am benn gwyr
groec ac ev keissiaw velly wy+
nt yn diarvot a|cheissiaw tw  ̷+
yllaw ev gwylwyr ac ev gwer  ̷+
ssylltyev. Sef y|kavas britus yn
y gynhor galw ataw anakletus
ket·ymdeith antigonus brawt
y brenhin a|thynnv kledyf a|dy  ̷+
wedut wrthaw yn|y mod hw+
nn y|geiriev hynn
Odyd was ievang llyma de+
rvynv dy|vvched di|ac an  ̷+
tigonus. a|r|kledyf hwnn yn dia+
not y|lladaf i ywch dev benn
chwi ony wnei di yn gywir
ffydlawn hynn a|archaf i  Nyt
amgen pan vo nos y|chwi no
dy vynet ti y|dwyllaw y|gwy  ̷+
lwyr gwyr groec ac ev gwer  ̷+
ssylltyev yny delwynt ar|da+
lym y|wrth ev llu y|m|erbyn. i.
val y|gallwyf i divetha y|rei h  ̷+
yny a|chaffel ar ol hynny dyvot
yn|dirybvd am ev penn ev llv
Ac val hyny y|gwnei eb·y. britus.
a|mynet yn|yr eil|awr o|r nos
yn araf diveryawc yny gef  ̷+
fych ymdidan a|rei onadvnt
a|dwed  ut wrthvnt val
hynny. Antigo  adbm. i. ar

2

vy|nghevyn a|llawer  
aw o|garchar. britus. hyt y
glynn koetawc drys a|rac  
o|heyrnn arnw ny|elleis y|dwy 
bellach no|hynny ac|wedy y|dywetyt
di hynny heb·y|britus. wynt a|devant
ygyt a|thi yny ymgaffwyf i.
ac wynt A phan weles anakletus
y kledyf y|noeth yn llaw. vritus.
a|r geiriev kyevlawn ar|y|davawt
adaw a|orvc gwnevtyr pob peth
val yd|oed yn|y|orchymvn idaw
a|rodi o|vritus. ydaw yntev ac
y antigonvs ev heneitiev ac|ev
rydit. A|chadarnhev yr|amot
hwnnw a|wnaethant y ryngnth  ̷+
vnt A|phan doeth yr|eil|awr o|r
nos y kedawd anakletus ymdeith
dyvor|yny vyd yn|agos yt gw+
ylwyr ac ymdidan ac wynt
ac yn|y lle govyn a|orvgant
pa|ffvnvt y kawsei diang ar
amhev o|r gwylwyr a|thynghv
ohonaw yntev wrthvnt wy
nat oed ganv w  thwyll
na|braat.  ng a| ̷+
nevthvnt  a|r kyrelonaf
y bv dr w ac yn|ywch
gwediaw chwi yd|wyf i hyt
pan deloch ygvt a|mi hyt y|lle
y|mae antigonvs yn|llechv a|r
heyrn yn trwn* arnaw kany
elleis i y|dwyn bellach no hy+
nny ac yno y|may yghvd 
ym plith d  
eli Ac   

 

The text Brut y Brenhinoedd starts on Column 1 line 1.