Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 40r

Ystoria Lucidar

40r

*bot  llyna y kybyl oc a 
hoffi. Pwy bynnac hagen a|el y 
nvt ynt git  a|dy  arglwyd  
ac a|delei an|dwy law yn wayraỽt  am newyn Pam na|s kan+
yadawd duw y|dyn gwedy y|bwytaei vnweith g  bot heb vwyt wythnos
Newyn yw vn o boeneu pechot  dyn  val y
dedy byth pe assei. Ac wedy digwydaỽ  chwelut
onyt drwy lavvr. A phe  ynteu  
eu ereill it  Ac velly  deuei  y rodes
duw newyn arnaw  y bei  idaw  wel 
o|r achaws hwnnw drachefyn. Odyna  
wb a|vyd yr poen yr rei drwc am diwed hoydyl dyn
A oes dervyn ar hoydyl dyn. Megis na allo vyw 
Ef a|rodes duw y|bob dyn pa hyt y|dyly vyw  
nep  yw vn  eintt hwy no hynn 
y|rei ny allant vyw  aw 
kyt 
g  y losgi  Megis  
dwyn ygyt ac  Ony| 
israel o|r eifft i 
a|at  dyvot yn  am boyneu
Ay pechot  ony|y dynyon
poena  alw  pechot y 
assanaeth yr dienydu y|rei  
nw Ay  may  
g ss th  A 
iỽarwch yndvnt. A oes  
heir drwy y bot  
Pa achaws y dysc meibion yn well no hen dynyon am dysc y meibion
Am vot eu hineir ynewyd yndvnt  ym pop peth. Yr
beunydyawl welet a|chlywet a|vyd wyr  yd  eu  
vedy lyeu llawer O ba le y doeth y  a|y vyn. Pa  wyr 
ryvelu ar wyr kaeruselem o|orchymvn  
wedy  hi  oessen Ac yn  byt  drwy  
arglwyd a|y duc ody ayo hi am yr ysgrythvr
A da  yr hynny a|ysg dy allass ei P 
 aeth wy Ny dylynt  canys  
lliwyd  velly  essurawd  
duw  eu hysgrythvr  
ynys oc an pregeth a d  onyt  wydyd A rei a doeth yr  

 

The text Ystoria Lucidar starts on line 1.