Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 31 – page 1r

Llyfr Blegywryd

1r

*Hywel dda o rat duỽ mab kadell b +
hin kymry oll a|welas y gymry yg kam+
aruer o gyfreitheu a deuodeu. Ac y dy+
 
 
ac ygneit  
ynt o teilygdaỽt bacleu. Megys archesgob  
Ac esgyb ac abadeu. A ffrioreu hyt y lle a  
y ty gwyn ar taf yn dyuet. Y ty hỽnnỽ a peris ef
 t o wyal gwyngoll yn llety idaỽ ỽrth  
 ei y dyuet. Ac ỽrth hynny y gelwit ef  
 Ar brenhin ar gynulleitua honno a|t 
 yno trỽy yr holl arawys y wediaỽ duỽ  
 west pryffeith. Ac y erchi rat ar darpar  
hin y wellau kyfreitheu a deuodeu kymry. A 
gynnulleitua honno pan teruynaỽd y gar 
y dewissaỽd y brenhin y deudec lleyc doythaf o|e wyr
ar vn ysgolheic doethaf a elwit yr athro bleg +
yt. y luneithaỽ ac y synhỽyraỽ idaỽ o| 
kyfreitheu ac arueroed yn pryffeith. Ac yn  
y gellit y wiryoned a iaỽnder. Ac yd erchis eu hysg +
uennu yn teir ran. Yn gyntaf kyfreitheu y llys  +
nydaỽl. Yr eil kyfreitheu y wlat. Y tryded aruer o
pop vn o·honunt. Gwedy hynny yd erchis  

 

The text Llyfr Blegywryd starts on line 1.