Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 251

Brut y Saeson

251

*  Adewlff primus rex totius angel saxonum
  Aluryt 2. Edwart 3. Edylstan.4.
[ Brut Saxonum
G Wedẏ kadvaladyr vendigeit a goresgẏn o|r saesson ẏnẏs
brẏdein ẏn seith brenhinẏaẏth ẏ ranassant o|r rei
ẏ bu ẏn gẏntaf. Eỻe vrenhin Esex. Selẏn vrehin* Sothsex.
Edẏlbrith vrehin* keint. Rodỽaỻt vrenhin blaen ỻoeger.
Edvin vrenhin northvmbẏlond. Oswaỻt vrenhin ẏrỽg
trin a|thued. Seithuet vu Osvi ẏ vraỽt ẏnteỽ vrenhin
ẏr ẏscottẏeit a|r fichtẏeit. ac veỻy ẏ bu ẏnẏs brydein
gant mlẏned ẏn ranedic a theruẏsc veitheu y·rẏdunt
e|hunein gỽeitheu ereiỻ y·rẏdunt a|r bruttaneit [ Odẏ  ̷+
na deg|mlẏnet a deugeint ac vẏth|cant oeed* oet crist
pan vledychaỽd adewlf vab edylbrich vab Emeric vab
Octa vab orric vab hengist yn ol offa vrehin* ẏ mars.
gỽr a vu aderchaỽc* ac a|drestẏgaỽd* ỻaỽer o vrenhi+
naetheỽ. [ yr adeỽlff. hỽnnỽ a vu gẏntaf pena+
dur o|r saeson ar yr hoỻ teernas ac a vuassei. esgob
ar gaer vynt kyn·no hẏnnẏ. Ac o achaỽs ẏ
volẏanrỽyd a|e brudder y perit ido vreica. A|thri|meib
a vu idaỽ. [ Deudeg|mlẏned a|thrugeint ac vyth
cant oed oet crist pan vledychaỽd aluryt y vab ef
yr jeuaf ỽydy marỽ y deu vrodẏr hẏnaf. Ac a|uagas+
sit ẏ gan leo pab. ac ef|yr|gyntaf a gauas coron a|chẏsse+
gẏr ẏ gan leo pab ac am hẏnnẏ ẏ|dyỽetpỽyt ẏ vot
ef yn gẏntaf penadur ar y|dernas Jdaỽ ef ẏ ganet
mab a elvit. Edward a|phump merchet vn o·honunt
a vu emperodres. ẏr eil vu vrenhines yn freinc.

 

The text Brut y Saeson starts on line 1.