Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 52r

Llyfr Cynghawsedd

52r

* Deruid bot banet e| rug deu den am tyr
a dayar ac en| e dyd kentaf dewedut o|r
haulur y uot en dyd dywethaf ydau. Ac en
dyd coll neu caffael. ac ossyd a|y amheuo am
henne. e| may idau digaun a| guypo. Os gwa+
dy a| guna er amdiffennur. Jaun eỽ gadu ew+
bidieyt er haulur. O deruyd er amdiffynnwr dodi e| pen ar+
gluyd ac ygneyd panyỽ hun eỽ e dyd kyntaf.
Jaun eỽ gadu e ardelỽ idaỽ. Canis uch eỽ ew+
bidieyt ef no|r lleyll. O|r deruid yr haulur ho+
ly tyr en| e dyd kyntaf o|r na bo ganthaỽ ef y
porth. a ceyssyau oet urth e| porth. ne dely ca+
nys paraut y| dely ef ỽod. ac urht* henne e| de+
ly enteỽ mynet hep ỽn oet. O deruyd er haulur holy
tyr en| e dyd kyntaf. a| dewedut o|r amdiffynnwr. na
dely attep en dyd dysseuyt. a bod hon en haul
dysseuyt ac erchy oet urth dyd dysseuyt
ny|s dely. canys nyt ardelu. O deruyd e haulur ho+
ly tyr ac en| e dyd kyntaf dewedut o|r amdiffynnwr.
na dely atep urth na dedyw y porth gyd ac
ef. ac erchy oet urth y porth. ef a dely oet
herwyd e| lle buynt endau. O deruyd e haulur ho+
ly tyr a dewedut o|r amdiffynnwr bot o vreynt idau
na dely ef ỽn atep idau hediỽ. ac o byt am+
heỽ bot idau dygaun a|y guypo. Jaun eỽ ga+
du ewbidieyt idau a|y ardelu o bydant en| e
maes. Ac ony bydant ny delyant amot
cany messurỽys ef oet namyn y diffryt
e| dyd hunu. ony byt en dyu ssul neỽ en dyd

 

The text Llyfr Cynghawsedd starts on line 1.