Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 77r

Llyfr Iorwerth

77r

*AM lỽgỽr yt. Pob perch +[ . Am lỽgyr yt
en yt bieu cadỽ y yt. [ y dyweit yma.
A phob perchen ysgrybyl. bieu cadỽ
y ysgrybyl. Ac vrth hynny y mae iaỽn
y paỽb daly ar y yt. Ac sef y mae iaỽn da+
ly ar y gayafar aryant amdanaỽ hyt
vyl sanffreit. Ac o| hynny allan. Diuỽyn
llỽgỽr. [ y gwanhỽynar hyt kalan
mei aryant tal. O kalan mei allan di+
uỽyn llỽgỽr. Ym pob amser y ellỽng
ysgrybyl o carchar ny dylyir namyn
aryant. Sef ual y dylyir talu yr ary+
ant. keinaỽc. o uarch. A dimei o eidon. Ebaỽl
neu eboles o|r pedwarydyd ar dec allan
gwedy y ganer. keinaỽc. ymdanaỽ. llo o|r
pan anher hyt kalan gayaf. y warchae
o|r pryt pỽy gilyd. Vyn tra uont yn
dynu eu gwarchae o|r pryt pỽy gilyd.
Neu y kymysgu ac eu mammeu. Sef hyt
y dylyant dynu. hyt kalan mei. Ac o hyn+
ny allan. un ureint ac eu mammeu. y
moch ar deueit ar geiuyr ar gỽydeu. ~
ar ieir. Eil dewis o|r cadỽ a dylyir o·nad+
unt. Perchyll bychein O|r pan ymcho+
elho biswelyn gyntaf ac eu duryn. ~

 

The text Llyfr Iorwerth starts on line 1.