Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 3 part ii – page 25

Breuddwyd Pawl

25

*Diw sul ysyd dyd etholedic gan duw yn|yr hwnn y|llawenhaa
yr eneidiev yn vwy noc yn|y dydyeu ereill. A gwybydet ba+
wb panyw pawl ebostol a mihanghel y|dangosses duw vdunt bo+
eneu vffern. Ac yna pawl a|weles gyr bronn porth vffern. deri tan+
llyt ac wrth eu keigkyeu. eneidyeu pechadurieit y|groc. Rei er+
byn blew eu penn. Ereill erbyn eu pennev. Ereill erbyn eu breuuan+
tev. Ereill erbyn eu tauodeu. Ereill erbyn eu dwylaw ac eu breich+
yeu. Ac odyna y|gweles pawl fwrn danllet yn llosgi. a seith
flam amliw yn kyuodi  ohonei. a llawer yn eu poeni yndi.
A seith bla a oed yg kylch y fwrn. Kyntaf oed eiry a|rew. Yr
Eil oed. ya. Tryded oed dan. Petwared oed waet. Pymet oed.
seirff a|phryuet drwc. Chwechet oed vellt. Seithuet drewyant.
Ac y|r fwrn honno yd|anuonir eneidyeu pechaduryeit ny
wnel eu penyt yn|y byt hwnn. Rei yn wylaw. Ereill yn vdaw.
Ereill yn kwynaw. Ereill yn keissyaw agheu ac nys kaffant.
kany byd marw eneit byth. Wrth hynny lle ofynawc yw

 

The text Breuddwyd Pawl starts on line 17.