Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 286

Brut y Brenhinoedd, Bonedd y Saint

286

ydiỽ gantunt y llyuyr kymraec a ym+
choeles Gwalter archdiagon ryt ychen
o kymraec yn lladin. yr hỽn a traethỽys
yn wir o weithredoed kymry. Ac a ym+
choeleis inheu oll o kymraec yn lladin.
Ac eilweith yd|ymchoelet y llyuyr hỽn
o ladin yg kymraec. Ac y·uelly y teruy+
nha y gweithredoed hyn yma Explicit
historia brittonum; ~
*Bonhed seint kymry yssyd yma.
DEwi mab sant. mab kedic mab~
keredic. mab. cuneda wledic. O
nonn uerch kynyr o caer gaỽch y uam.
Dochuael. mab. ithael. mab. keredic. mab.
cuneda wledic. Teilaỽ. mab. e ss llt
mab. hidỽn dỽn. mab. keredic. mab. cune+
da wledic. Auan buellt. mab. kere+
dic. mab. cuneda wledic. A thecued
uerch tegit uoel o penllyn y uam
Gwynllen. mab. kyngar. mab. garth+
aỽc. mab. keredic. mab. cuneda wledic.
Kynuelyn. mab. bleidud. mab. mei+
raỽn. mab. tybiaỽn. mab. cuneda wle+
dic. Einaỽn urenhin yn lleyn

 

The text Bonedd y Saint starts on line 10.