Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 6

Brut y Brenhinoedd

6

*ryaỽ o bob ford y ymchoelut ar y hen teilyng+
daỽt a|e rydit. Ac ỽrth hynny yd archỽn ni dy
trugared di hyt pan genhetych di udunt hỽy
pressỽylaỽ yn|y coydyd y foassant udunt gan ry+
dit neu ellỽng hỽy y wladoed y byt y geissaỽ pre+
ssỽyluot heb geithiwet arnadunt. ~
AC gỽedy gwelet o pandrasus y llythyr hỽn+
nỽ a|e darllein ger y uron Galỽ attaỽ a
wnaeth y gynghorwyr a sef a gaỽssant yn eu
kyghor lluydaỽ yn eu hol ac eu hymlit Canys
blỽg uu gan wyr groec yr genedyl a|uuassei
y saỽl ulỽynyded hynny yg keithiwet adanad+
unt; llauassu honunt* hỽy anuon y ryỽ lythyr
hỽnnỽ na medylyaỽ o·nadunt keissaỽ bỽrỽ gỽ+
ed geithiwet y arnadunt. Ac ỽrth hynny y ca+
uas gỽyr groec yn eu kynghor lluydaỽ yn eu h+
ol a cheissaỽ eu kymell dracheuyn y keithiwet
ac ual yd oed pandrasus a|e lu yn kyrchu y diffe+
ith y tebygynt uot Brutus yndaỽ ac ual yd o+
dynt yn mynet heb laỽ y castell a|elwit ysp +
aticus y kyrchu a wnaeth Brutus yn dirybud ud+
unt a|their mil o wyr aruaỽc gantaỽ Canys
yn diarblot* yr dothoed Brutus a|hynny o wyr
y gyt ac ef a|e kyrchu a|wnaeth gwyr tro u+
dunt yn ỽychyr a|llad aerua diruaỽr y meint

 

The text Brut y Brenhinoedd starts on line 1.