Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 11r

Ystoria Bilatus, Ystoria Judas

11r

yn rac y vronn. Ac y·gyt ac y guelas yr amheraudyr ef. dihav a| oruc a chyuodi yn diryon
yn| y erbynn. ac ny allaud dyuedut vn geir garo vrthav. ac yn y absen y bydey val ge+
lyn ydau. ac yn y wyd y bydey tagneuedus vrthav. Ac val y gellygey y| vrthav y llauney
o llit. ac y parey y alo dracheuen. ac y tygey y bydey y dihenyd. ac nat oed iaun ydau yn
vyo yvch y daear. Ac vrth hynny val y delei dracheuen y difflannei y holl var. a| e lit y
ganthav. a hynny a vu ryued gan baup. a chan yr amheraudyr heuyt. Yn absen pilatus
kyndared a gymerey. ac yn y wyd na bedei un llit gantav. Ac yn trydedweith y prouet hyn+
ny. ac yna y doeth y veronic ar yr amheraudyr ac y dywat vrthav. vot ymdanav y beis a wn+
aeth y ogonedus vam iessu grist. ac na allei nebun argyued idau y tra uey y beis ymdanaw.
Ac yna y peris pilatus tynnu y beis y amdanaw. ac ar hynny y llityuys yn greulaun. Ac val
yd| oed yr amherawdyr yn ryuedu y damwein. y megit idaw panyw peis y iessu grist oed yn| y
diffrit. Ac yna yd erchis yr amheraudyr y rody y garchar yny bey teruynn ymdanaw
o gygor doethon. pa dihenyd a dylyey y gaffel. Ac o vraut y rodet diliw y pilatus yr aghev dy+
bryttaf. A phan giglev pilatus hynny y gwnaeth e| hun y dihenyd a| e gyllell. ac o| r aghew hwn+
nw y teruynnwys. A phan wybu yr amheraudyr hynny. y dywat ry| gaffel ohonaw yr aghev
dybryttaf mal y barnadoed idaw. ac yna y rwymwyt ef vrth lwyth diruawr y veint. ac y
byrrwyt yn avon tyberis. ac yna llawenhav a| oruc y dieuyl o| r corff halauc hwnnw. Yna y de+
chreuys y corff budyr darwein a gwneuthur morgymlaud yn y mor. ac yn y dyfuyr. a gwne+
uthur tymhestleu a mellt a taranneu. a chenllysc yn yr awyr mal yd| oed aruthyr gan ba+
wp o| r a| e guarandawei. Ac vrth hynny y tynnwys guyr rufuein y corff oi avon tyberis. ac yr
guatuar ymdanaw y dugant hyt yn vygena. a| e vurw yno dros y benn yn auon rodro.
sef yw vygena fford vffern. canys avon emelldigedic oed. ac yno yd| oed y kythreuleit yn
cartrefuu yn wastat. A| r bobyl a| oed yno heuyt ny allassant diodef avlonyduch y dieuyl
am benn y corff. y gwrthlassant y wrthunt heuyt y llestyr emelldigedic. ac y dugant ef
y teruyneu losan y gladu. a guedy gorthrymu y rei hynny o ormod aulonyduch. y dugant wyn+
teu o·dyno y| vrthunt. a| e vwro y|meun pydeu a| oed y|mywn mynyd a| oed yn lle y dywedir bot
etua y pridoed dieulic yn kymerwi. Ac val hynny y daruu y pilatus.*Llyma mal y treithir historia Judas.
IX.Ef a darllewyt yn nebun ystoria bot gwr yg|kaerussalem. a ruben
oed y enw. ac a elwyt heuyt o lin iren o luyd iudas. neu o lin ysachar herwydd ereill.
A gwreic a|oed idaw oed y henw cylorea. A nosweith gwedy bot kyt idaw a|e wreic.
kyscu a|oruc hi. a breudwyt a welei. a deffroi yn dechrynedic a|oruc. a|e datkanu y gwr dan
ucheneitaw a chwynuan. Ef a welit ym. heb hi. eskor ohonaf ar vab bonhedic. ac a vei a+
chaws kyuyrgoll kenedyl ysgymyn. Ae datkannyat a prophydy* di. heb·y ruben.
Ae o duw ae drwc·yspryt. ae o seithuc y duwyt yr arwein hynny. Os beichogy a geueis. heb y wreic.
diamheu nat seith yw namyn gweledigaeth.X. A phan doeth ydi amsser escor. mab a anet
ydi. ac ofyn y bobyl a fu arnunt am hynny. a medylyaw beth a wneint amdanaw. a chyt
bei aruthyr ganthunt y mab ny allassant arnunt y diua. Ac eissoes rac eu distryw o|r ge+
nedyl y buryassant ef y|mywn boly croen yn y mor. a|r tonneu a|e bwrryawd odyno ynys
a|elwit scarioth. Ac yno y caffat ac y gelwit iudas scarioth wedy hynny. Ac yd|oed bren+
hines y lle hwnnw diwarnawt yn gorymdeith ger llaw glan y traeth. yd arganuu llestyr gan
y tonneu y|r tir. ac yd erchis y brenhines y agori. A phan agoret. nachaf vab gorthedod y
vryt. a chan ucheneitaw y diwat hi. ia* wir vab duw. heb hi. a allaf vi caffel didanwch ei* plant
hwnn yn etiued ym rac adaw vy teyrnnas yn dietiued. canyt oes ym etiued. A pheri a|or+
uc meithrin y mab dan gel. a dechymygu y bot yn veichawc.XI. Ac yn yr amsser y dywat ge+
ny mab ydi. A honny hynny yn gyhoedawc ar hyt y teyrnas. A|r tywyssogyon a lawen+
hawd yn vawr y bobyl o vot etiued y|r vrenhineus. A|r mab a berit y veithrin herwyd y

 

The text Ystoria Judas starts on line 27.