Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 28v

Buchedd Fargred, Ystoria Adda ac Efa

28v

*MEgis yd oed adaf. ac eua wedy gyrru o baradvys allann. a phan yttoed ef yn lleuein
o trugared duv. y kudyvyt eu kywilyd a deil perigonia. ac o rybuchet y cauas edewit
ar olev y trugared. yn diwed yr oessoed. ac val yd oedynt y myvn tabernakyl. y lle buant se+
ith niwarnavt yn wylav truy dolur maur. guedy y seith niwarnavt y bu newyn arnunt.
ac yna yd aethant y geissav buyt. ac ny|s cavssant. Yna y dyvat eua vrth adaf. argluyd
heb hi y mae arnaf| i newyn. a gaffaf| i dim bvyt. na wn heb·yr ataf. awn y geissav bvyt
y edrych a vynnei duv rodi ynn trugared am bvyt. a mynet a wnaethant y bop lle yn eu
kylch. ac ny chavssant y ryw vvyt a gavssoedynt ym paradwys. yna y dyvat eua vrth adaf.
Argluyd a tebygi ti a vydaf| i varv rac newyn. vy ewyllys. i. oed vy marv. ac o damwein
ti aavyt dracheuen y baradvys. canys o| m hachaus. i. y sorres ef vrthyt ti. Llad di viui
megys y galluyf varv. canys o| m hachaus. i. y| th yrruyt|i o baradvys. adaf attebaud idi.
eua na dyvet ti y ryv beth hvnn. a vynnvt ti dodi yr eil emelltith arnam. Pa ffuru y ga+
llei dodi ohonaf| i vy llav. ar vyg knavt vy hun. Kyuot ti ac awn y geissav yn bvyt. a chy+
uod a wnaethant. a seith niwarnavt yd aethant. ac ny chavssant dim. onyt megys
annyueileit. Yna y dyvat adaf vrthi. y buyt hvnn a rodes duv y| r annyueileit. yn bvyt.
nynheu oed megys buyt engylyonn. eissoes iavn. a theilug y collassam ni rat rac bronn
yn creaudyr am torri ohonam gorchymyn yn guir duv. ac ediuarhavn o orthrvm benyt.
megys y gallei duv rodi trugared yn. Yna y dyvat eua vrth adaf. argluyd dyro ym benyt
megys y galluyf|i y diodef. val na sorro y creaudyr vrthym am vyg kam. i. Eissoes can
medylyav yni benyt megys y galluyf|i y dvyn. canys o| m hachaus i. y mae y llauur
hvnn arnat ti. yna y dyvat adaf vrth eua. ny elley di diodef o dydyeu ac allaf|i.
kym eissoes a gymery di ac a wnee. ac y bych iach o| th bechodau. a minheu deugeint niw+
arnavt a vn prydyaf. a dos titheu y| r ffrut a thric yno. a chymer y maen hvnn gennyt
a ssaf arnav yn y dvfyr hyt dy vogel. dy vynvgyl. ac na dyvet vn geir a| th enev
yssyd vudyr Canyt ym deilug ni y wediav yn hargluyd a| n gueuleu ny
budyr. byd di yno petuar diwarnaut ar hugeint o dydyeu. a minheu a af y ffrut iordan.
ac a vydaf yno deugeint niwarnaut. o damwein. duv a gymer trugared ohonam. Eua
a aeth y| r dvfyr. ac a wnnaeth megys yd erchis y| r argluyd. Adaf a aeth y dvfyr iordan
ac yna y dyvat ef. ti dvfyr iordan. kychwyn gyt a mi. a| r pyscaut yssyd ynot nofy+
ent y| m kylch a nerthvch vy llav. ac na chvynvch chvi. namyn mi a gvynaf. cany wn+
aethauch chui dim cam. namyn mi a| e gwnaeth. Y pysgaut a doethant yn| y gylch y

 

The text Ystoria Adda ac Efa starts on line 19.