Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 30r

Ystoria Adda ac Efa, Efengyl Nicodemus

30r

*Yn yr vnvet vlwydyn eisseu o vgeint o amperottraeth cesar amperavdyr rufein.
a| r decuet vluydynn o tywyssogaeth herot val herot vrenhin galilea seithuet o galan
ebrill. Sef oed hynny; y chuechet dyd ar hugeint o vis maurth. y betuared vlvydyn
o consulatus ruffi. Dvy vlyned a deucant o tywyssogyaeth yr offeirieit olimpias adan
iosep. a chaiphas. val y hedewis nichodemus hystoryaur gueithredoed y diodefieint ynn
llythyr evrey. val y cauas ynteu y|gann tywyssogyonn yr offeireit a| r ideon. nyt
amgen. cannas. a chaiphas. a sonne. a dathan. a gamaliel. a iudas. a leui. a neptalim.
ac ereill o| r ideon a doethant ar pilatus. ynn erbynn iessu y guhudav o laver o guhud+
eiton drvc. ac val hynn y derchreuassant. Hvnn hep wynt adafnabuam ni. ac a
wdam y vot yn vap y iosep saer. a| e eni o veir. ac yn dyvedut y vot yn vab y duw. ac
yn vrenhin. ac ygyt a hynny heuyt y mae ynn hamerchi y sadvrnn. ac ygyt a
hynny y mae yn dillvg kyureitheu yn ryeeni. Pa beth hep y pilatus y mae ef ynn| y
dillvg. Yn dedyf ni heb wynt. yv na madyginaeth nep y sadvrnn. hvnn a iachavys
y sadvrnn y cloffyon. a bydeir. kyruachyeit. a chrupleit. a dynyon a chythreuleit
yndunt. ac o lawer o weithredoed camgylus yv. Pa weithredoed yv y rei hynny
hep y pilatus. Kythreulus yv hep wynt. ac o nerth belzebup tywyssauc y dieuyl y gvrth+
lad ef y dieuyl ac y darestung pob peth idav. Nyt o yspryt drvc hep y pilatus y gvrthledir
y dieuyl. namyn o nerth duv. Ni a adolygun y| th vedyant ti hep yr ideon vrth pilatus peri
idav ef seuyll y atteb rac dy vronn dy. Galv negessaus idav a oruc pilatus ac erchi idav my+
net yn ol iessu. A| r negessvas a aeth yn y ol. a| e adnabot a wnaeth. a brethynn a oed yn tro yn y
lav. a danvys ar y daear wedy adoli idav ac erchi idav kerdet ar hvnnv canys y racglav
argluyd heb ef yssyd y| th alv. A phann welas yr ideon a wnnathoed y negessvas. lleuein
a wnaethant. ar bilatus. a gouyn idav paham nat ringyll idav a annvonei yn y ol ef. ac
nyt negessvas. CAnys pan y guelas y negessvas y adoli a oruc. a thannv dillat
adan y draet ar y daear a dyvedut vrthav. arglvyd y mae yr racglav y| th alv. A galv
y negessvas a oruc pilatus a gouyn idav. paham y gvnnaethoed hynny. Pann anuonneist|i
vivi hep ef y gaerussalem. at alexandyr. yna y gueleis i iessu yn eisted ar assen. a meibon e+
vrey yn lleuein. ac yn canu osanna. ac yn daly blodeu ynn eu llav. Ac ereill yn tannv gvi+
scoed ar y fford. ac yn dyvedut. Vrth hynny iachaa ni val yd|wyt y|goruchelder bendige+
dic vo y neb a doeth yn env yr argluyd. ac y dyvat yr ideon yn erbynn y negessvas. Mei+
bon evrei a leuynt yn eurei. a thitheu o groec pa delv yd adnabudyt ti eu hieith wy. Mi
a| e gouynnyeis y vn o| r ideon heb y negessvas. ac ynteu a dosparthuys ym. Pa delv hep y
pilatus yny vrth yr ideon y lleuynt wy yn evrey. O·sanna hep wynteu. Pa dyaall yssyd
y hynny hep y pilatus. Hynny a dal argluyd iachaa ni. Neu ynteu. vrth hynny argluyd
iachaa. Ar tystu a wneuch chvi ry bechu o| r negessvas o dyvedut ymadravt ry dyvat
ych meibonn chvi. Ac nyt attebassant ar hynny. ac yna yd erchis y raglav y| r negessvas
mynet allan y gyrchu iessu o| r llunyeith y bei dewissaf ganthav. Ac yna yd aeth y negess+

 

The text Efengyl Nicodemus starts on line 13.