Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 38r

Ystoria Titus, Marwolaeth Mair

38r

mivi a geisseis y dianc ef. a| r tywyssogyonn o hyt eu llef yn dywedut. o gellyngy di hvnn. nyt wyt getym+
deith yr amperavdyr ac y rodeis inheu euo ar eu braut hvy. Odyna y barnnassant hwy euo. ac y croges
eu marchogyonn ef. a dirann wyf i o| e waet ef a glan. Paham hep yr amperavdyr na|s anuoneist
titheu euo attaf|i. Eyn hynny yd wyf gerydus i hep y pilatus. A| r amser hvnnv yd oed yn ffreinc ar
auon rodum dinas a elvit vyenna. Eyno yd oed carcharoryon o| r arch yr amperavdyr. Ac yno yd erchis yr
amperavdyr duyn pilatus y garcharu hyt yn vyenna. a gorchymyn na rodit buyt idav ar uervet
ar tan. Sef vu y ymborth llauer o amser. mel. a chaus. Yna y taluys y amperavdyr y veronic drech
yr argluyd. ac anrydedeu maur a| e hanvon hyt y gvlat a chennadeu kywir. A guedy bot
pilatus yn hir garchar. guediav y athro a oruc y dvyn y edrych ychydic ar y goleuat. a phan doeth y| r
lle yd ymgannoed arganvot y gnavt yn du val haearnn ry losgei gann tan. ac yna yd erchis
pilatus aualeu y athro. a guedy caffel aualeu yd erchis kyllell y bilyav yr aualeu. a guedy caffel y
gyllell. y sengi adan y vronn a| e lad e| hun. Pan arganvu pobyl y dinas hynny y cladassant ef odieithyr
y dinas yn dieffeithuch ny ry| glydessit dyn yndav eiroet. A thrannoeth y bore yd oed ar wyneb y
daear cany bu teilvg can y daear y erbynn. ac velly y gvnnaethant hyt ym penn y tyrdeveith.
ac yna y cadyssant ef y|myvn henn vur maen. Ac yno hyt ym penn teir gueith y cladas+
sant. ac o| e drevant ef y cleuychynt wy o gryt a chuyt a gwenvyn paub o| r a ymgyrhaedei a| r
lle hvnnv hyt ar eu hageu. Ac yna y doeth pobyl y dinas ac y hebrygassant hyt yn auon ro+
dvm a rvymav mein pvysuaur am y vreuant a phlymu y gorff oll. ac odyna bop llog
o| r a gerdei heibyav; a beriglei. ac a sodei yn yr auon. A guedy honny hynny y bobyl y
wlat gossot dyruest tri phryt a orugant y wediav duv hyt pan vei y gur a| e differassei
wynt rac pilatus yn vyv. a| e differei wynteu racdau ef yn varv. a mynet a orugant y|m+
yvn llogeu a chymryt bacheu heyernynn y geissav y gorff. A guedy eu bot ynn crwyttrav
yn hir amdanav y caussant. a| e tynnv o| r dvuyr. a| e dodi y|myvn baril prenn a| e dvyn odyno y le
y bei weledigaeth gann duv y lehau. ac auon redegauc ysglyuyat a| e duc ym pell y vrth y di+
nas. ac yng kanavl y dvfyr yd oed carrec amryffleu yn rannv y dvfyr o barth idi. ac yna
y gorffvyssvys corff pilatus. Canys ymagori a oruc y garrec ac erbyn y corff yndi. Nac o+
dy|vynyd. nac ody|waeret y tremyno llongeu yr auon honno; y tu arall y kerdant rac eu bo+
di o| r dvfyr o enwired pilatus. ac eu tynnv y waelaut yr hvnn y maent yn y ofynnhav v er
hynny hyt hediv.
*Mellito was Crist Esgop Egluys Sardini ynn anuon annerch yn tagneued Crist e|u anre+
dedusson vrodyr yg Krist y rei a oedynt yn Laodicia. Tra yttoedvnn yn kyuansodi deu
weithret ychui nyt amgen o ffyrd y prophuydi ac o gnavdolyaeth yr Argluyd o new+
yd yd yvch y| m deissyueit am gyuansodi traethaut yuch a vei hyspys genuch o diwed Meir Wyry
Mam yr Argluyd ac yn bennaf canys megys y kettuis hi y gweryndaut a| e morwyndavt yr
ymdvyn Crist a| e escor yn gorfforaul. Kof yv gennyf ry yscriuennv ohonaf yn vynych o neb vn
a eluit Lucius a vu yn an ketymeithas gyt a| r ebestyl. O synnvyr arall ac o| e drudannyae+
th e hun gann disgynnv o fford y wironed llauer o weithredoed yr ebestyl a ossodes yn y lyureu
e hun ac a dyvat oc eu nerthoed hvy llauer o ymadrodyon ac a dyvat lauered yn eu oc eu
dysc wy a chadarnnhav ry dysgu onadunt hvy yn amgen ac vegys ket aggreiffyeit
y dysc ef oc eu geireu hwy. Ac ny bu dogynn barnnedic ar hynny namyn o gerdettyat y Wyn+
vydedic Veir Wyry o| r byt hvnn yd achwanneccavys y traethaut hyt nat y darllein e hun
a oed warattwyd yn Egluys Duv namyn y warandav. A hynny a varandavssam ninheu yn
dechreu y lyuyr ef. A hynn a ysgriuennvn ynheu yn vul y| ch brottoryaeth chui gan gredu
nat dysc estronnaul nyt amgen y Tat a| r Mab yn y Tat a| r Yspryt Glan gyt a| r Tat a| r Mab
yn vn Duv anhwwahanredaul ac yn Teir Person. Ac nyt ynt o deu annyan nyt amgen drvc
a da namyn o vn annyan da y gan Duv ac a vedylyvys yr henn gythreul o vrat y lesteir+
yav truy gared ac eissoes Crist a| e hattgyweiraud truy rat. Ac vrth hynny pan yttoed
yr Argluyd ac an Iachwavl ninheu Iessu Grist yn dibynnv ym prenn y groc a chethreu yn+
dav truy vuched yr holl vedyssaut y gvelas gerllav y groc y vam yn seuyll a euan

 

The text Marwolaeth Mair starts on line 30.