Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 50r

Gorchestion, Fel y rhannwyd yr Ebestyl

50r

vu y hyt a dec ar| hugeint vu y llet a dec cufyt ar| hugeint vu y huchet. Py saul diwarnawt y parhawt
glaw dilyw. Deugeint niwarnawt. Pwy gynntaf a blanawd gwinllan wedy dilyw. Noe. Pwy a gant
gynntaf alleluia. Dauid vrenhin. Pwy a| e cauas. Selyf. Pwy a vu diagon gyntaf. Seint Ystyphan.
Pwy a wnaeth mynachloc gyntaf. Paul veudwy a Seint Antwnn benet. Pwy a uu dryssaur gyntaf.
Theodolus. Pwy y subdiagon kynntaf a uu. Alobus. Py achaus y gwnaethpwyt gwreic o assen moe
noc o aelawt arall. O achaus y bot yn gymherued ac wrth hynny ny dyly gureic ysgynnu na chywyn+
nu yn ry vchel na gostug y namyn bot yn y perued heruyd ewyllys y gur. Py achaus y byd yr doethon
meibon ynvyt. Achaus yr doethon medylyaw llauer ac wrth hynny y sycha eu kyt yn ormod; ac
velle eu meibon a vydant ynvyt. Py achaus y byd y rei o| r anniueileit gyrrnn. O achaus y pob anny+
ueil y rodi ry amdiffynn o| e natur megys ewined yr llew a danned yr bleid a chyrnn yr tarw
ac y dyn y dwylaw y gymryt aruev. Paham y kymer dyn ovyn dyn marw moe pheth arall marw.
O achaus y dyn caru kysylltedigaeth yr eneit a| r corff a chassau eu gwahann. Pa achaus na byd hallt
pyscaut y mor ac eu magu wynt yn y dwuyr hallt. Wrth na megir ar y dwuyr e| hun namyn ar be+
theu ereill a meint bychan. Paham na chwennychant yr annyueileit kyt gwedy yd aruollynt me+
gys y chwennych y gwraged gwedy yd aruollont. Wrth nat oes yr annyueileit namyn vn synnwyr
o natur. Wrth hynny gwedy yd aruollont ny choffaant wy yr ewyllys gynt o eisseu dosparth. Y gwr+
aged dosparthus guedy caffo eilenwi y hetiued yr hwnn a gaussant gyn no hynn a dygant ar gof
ac a gyffroant ar ewyllys.
*Deudec ebestyl a kymerassant ranneu y byt y pregethu. Peder a gymerth Rufein Ondras Achram
Iago yr Yspayn Tomas yr Indiam Jeuan yr Asia Matheus Macedoniam Phylip Galileam Barth+
olomeus Liconiam Symon Zelotis Egyptum Mathias Iudeam Iago braut yr argluyd Caerusalem
Paul a rei ereill ny rodet rann priaut udunt namyn pregethu yn gyffredin y| r pobloed y lle y mynnynt.

 

The text Fel y rhannwyd yr Ebestyl starts on line 19.