Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 58r

Purdan Padrig

58r

1

P *vrdan padric y|gelỽir hỽnn.
Y braỽt henri yr hỽnn lleiaf
o|r myneich. Mab vfyd er duỽ.
ac* enỽ·yn rod vuyddaỽt ygyt
a|chysylldedic annerch yg|krist. Y racda+
munedic arglỽyd y henri abbat o|serty  ̷+
se. y anrydedus tat. chỽi a|orchymyn  ̷+
nysaỽch ynn anuon yn|yscriuennedic
yỽch yr hynn a|dyỽedeis y|glybot ynn
an kyttrycholder o|r purdan. Hyspys
yỽ y|gỽnaf|i hynny yn vodlonach o a+
ỻu y|gymell o arch ych|tatolyaeth chỽi.
y|gyfleỽni y gỽeithret hỽnnỽ. kanys
kytamunỽn. i. gỽlet* crynodeb y|laỽer
trỽy vy|gỽeithredoed. i. eissoes yn bennaf
y|gỽnaf y|ryỽ betheu hynny o|th arch ti.
namyn dirgeled ych tatolyaeth yn lei+
haf. Odyna nyt adefỽn. i. byth ẏ veint
hỽnn yma yn ofyn a charyat duỽ. lleu*
ohonaf|i dim. neu y warandaỽ. kanys
llyfasỽn. i. dyỽedut o|wynuydedic rigor
bap. llaỽer amryỽ bethev a|ỽneir yn er+
byn yr eneitev gỽedy ymadaỽont a|r
petheu dayraỽl. a rac gossot ohonaỽ
ef y|petheu lluossoccaf o|gorfforaỽl dat+
kanedigaetheu hyt pan dangossei ef
aruthret y|rei trist am eu gỽall. a hyt
ban ennynhei ef y|rei llaỽen ar ouunet.
Minheu a|gỽplaaf ych gorchymyn chỽi.
ynn anrededussach ar grynodeb y rei mul.
canys gossodedic yỽ yn llaỽer o agreith+
eu. y|dyỽeit y|pab hỽnnỽ. dyuot egyly  ̷+
on da. neu. rei drỽc yn gytrychaỽl ar
diỽed yr eneiteu o|r poenev. nyt amgen.
pan elont o|r corff y|rei a|tynnont yr ene+
iteu o|r poenev. os haedant. neu y|rei da
a|dyccont yn berffeith y orffỽys. Ef a|dyỽe+
it heuyt y pab hỽnnỽ. ỽybot ỽeitheu o|r
eneitev kyn eu mynet o|r corfforoed llaỽer
o|betheu a|delont rac llaỽ. ae o|atteb y kyt+
ỽybot y|myỽn. ae val y dangosso y|gỽeith+
redoed o vaes. Yr eneitev heuyt a elont

2

a|r ysglyff o|r corfforoed. ac a|delont eil+
ỽeith y|r corfforoed dracheuen. y|datka+
nant hỽy ryỽ weledigaetheu. ac am+
lycter eu gỽeithredeu. a|ffoeneu y rei
enỽir. ae o leỽenyd y|rei kyfyaỽn. eis+
soes yn|y damỽeinhev hynny ny wyby+
dant hỽy dim namyn o beth corfforaỽl.
nyt amgen. avonyd. cafynev. pynt.
llogev. tei. coetyd. gỽeirglodyeu. blodeu.
dynyon hagyr. neu rei tec. ac y|gỽy+
bydant o damỽeinev pob peth a notta+
ont y|garu. herỽyd lleỽenyd bydaỽl.
nev y|ofynoccau herỽyd poen. pan elly+
gher yr eneitev o|r corfforoed trỽy boe+
ni y|corff o|e dỽyn gyr y|dỽylaỽ nev
y lusgaỽ ger y|traet. neu y grogi ger
y|vynỽgyl. neu yn|y boeni. neu torri y
vynỽgyl. neu amgen dihenydant ar+
uthyr y diodef. Y rei hynny nyt myn+
ych damỽeinant yni. diheu yỽ hagen
amouyn o|dynyon llaỽer|gueith py
ỽed yr eynt yr|eneiteu o|r corfforoed.
a phy le y kerdant. a pheth a geffynt.
a pheth a gymerynt. canys y rei hyn+
ny a gudyant racom ni. Mỽy hagen
y mae ofyn ac anhyfurydrỽyd y dam+
ỽeineu hynny yni noc y gofynỽn ym+
danunt. cany|cherdỽys hynn y|neb
anhyspys yn digaỽn y|diogelet. na+
myn hynn o|hyspysrỽyd a|geffir. Y|rei
da ny daỽ agheu drỽc yn ol buched da.
nac agheu da yn ol buched drỽc.
Kyt triccyo yr haeddeudigaetheu hyt
ar agheu. a gỽedy agheu talu gobrỽy
vdunt. eissoes hwy a|boenir o|amser
o|r purdan yn|y poen a|dyỽedir y|vot w ̷+
dy agheu yr honn a elỽir y|purdan.
yn|yr honn y|poenir y|rei a uuchocca+
ont yma y|neb y|rei yn gradeuY|rei
gỽiryon hagen a|anuonir y uuched
tragyỽyd. Odyna megys y|gossodir
poen corfforaỽl y|gan duỽ velly yn y

 

The text Purdan Padrig starts on Column 1 line 1.