Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 6r

Ystoria Adda, Y Groglith

6r

kudedic. ac a egyr duỽ dirgeledigaeth eu callonev. yna y| byd cỽynvan a| deinkryt.
yna y| tynnyr y| gỽres a| e lleuuer y|gan yr heul ac y| dygỽyd y| syr. ac yd ymchỽel
y| nef. Ac y| palla goleuni y| lleuat. ac yd| ystygir y| brynnev. ac y dyrcheuir y glynnev.
ac ny byd dym ny wastataer na mor na mynyd na vchel na issel. Ac yna y gorffỽys
pob peth. a| r dayar a| vriỽir ac a loscir. A| r ffynnonev a| r auonyd a| loscant. ac ydaỽ
yna corn o| r vchelder aỽyr aruthyr y|gan bechaduryeit. Ac yna y cỽyn y| byt eu dam
weithret. Ac yna y| trossir y| daear y ar yffern y dangos. Ac yna y| darestygant yr holl
vrenhined rac bronn yr vn arglỽyd. Ac yna y tỽysca auon o vrỽmstan gyt a| than
gỽyllt o| r nef. y lloer y| traessir ohoney hy. llauer y·gyt a| hynny ỽrth selyf vab dauid.
dracheuen y dyỽat sibilla. Ac yno y| bu y| prenn hỽnnỽ yn gorỽed hyt yr amsser y| dio+
defhaud crist arnaỽ. A phan varnaỽd yr ydeon grist y| agheu y| dyỽat vn o| r ydeon
o| ymadraud prophỽydolyaeth. kymerỽch prenn y brenin yssyd yn gorỽed odieithyr y| di+
nas a| gỽnevch ohonaỽ groc y| vrenin yr ydeon. Ac yna y| daeth yr| ydeon odieithyr y|
dinas a| thori y tryded| ran o| r traust. ac o| hỽnnỽ y| gỽnaethant croc yr arglỽyd. o| seith
gufyt yndy o| hyt. a| thri chufyt yn| y breich ar veint. ac y ssymydhassant hy hyt y
lle a| elỽir caluaria. Ac ar honno y| crogassant yn harglỽyd ny iessu grist yr iechyt yr
a| e cretto y daỽ. yr hỽnn y| mae enryded a| gogonyant tragyỽyd ganthav.
 
*I.Gwdawch chwi heb·yr iessu wrth y disgyblonn y byd pasc penn y deudyd. ac y ro+
dir un mab duw y grogy. Yna yd ymgynnullassant tywyssogyon yr offeireit. a hyn+
nafyeit y bobyl hyt yn llys tywyssawc yr offeireit. cayphas y enw. ac ymgygor ar
daly iessu o vrat a|e lad. Ac yna y dywedassant na wedei hynny yn dyd gwyl. rac tyfu kyn
hwfryd* yn|y bobyl. Ac eissoes val y doeth iessu yn bethania yn ty symon glauur. y doeth
gwreic attaw a llestreit o ireit gwerthuawr genthy. Ac yna yd oed yr arglwyd yn gogwydaw.
sef a wnaeth hy dineu yr ireit am y benn. A sorri a|oruc y dysgyblon o welet hynny. a go+
vyn paham y collit yr ireit. ef a ellit heb wynt y werthu yr llawer. a|e rodi y aghenno+
gyon. Ac ynteu iessu a wybu hynny. ac atteb udunt. paham y|ssoruch|wchy* wrth y wreic.
canys llauur da ry|lauurwys wrthyf|y. canys yn wastat y keffwch aghennogyon y gyt
a chwy. ac ny cheffwch vyvy. yr ireit a anuones y wreic honn ar vy|ghorff y. arwydd vy|
ghladu y goruc. Minneu a dywedaf ychwi. yn wir pa|le|bynnac o|r holl vyd y traethir yr e+
vegyl hwnn. ef a dywedir a|ry dyf hy ry|wneuthur o honn y gweithret hwnn.II. Ac yno
y daeth un o|r deudec ebestyl. iudas scarioth oed y enw at y tywyssogyon yr offeireit y dywe+
dut wrthunt. pa|beth a|rodwch chwi ymi. a|mi a rodaf ywch ef. Ac wynteu a ossodassant
idaw ef dec ar hugeint aryant. Ac odyna y keisswys ynteu kyffuryf ar y rody ef. Y dyd
kyntaf hagen y gouynnawd y disgyblon idaw pa le y mynny di ynny paratoy pasc ytty.
Ac ynteu a|erchis udunt wy mynet y|r dinas at neb un. a dywedwch idaw y gan yr athro.
mae vy amsser yn agos. ygyt a thi y gwnaf vy a|m disgyblon vym pasc. Ac vegys y goss+
odes yessu arnunt y goruc y disgyblon. a ffarattoi y pasc a|wnaethant. a gwedy gosper
kyueistydyaw a|oruc ygyt a|e deudec ebestyl. Ac val yd oedynt yn bwytta y dywat ef. my a d+
ywedaf ywch yn lle gwir. panyw un ohonawch a|m|ryd i. Ac yna y tristassant wy. ac y go+
uynnwys pawb onadunt. Ae my. ae minheu. Y neb yssyd yn rody y law yn y dysgyl ygyt
a my. hwnnw a|m ryd. Mab dyn val yd yscriuenwyt ohonaw. ac eissoes gwae hwnnw yr hwn
yr rodir mab dyn trwydaw. da uassei idaw na enyt. Ac yna y gouynnwys iudas. ae myvy
athro. hynny ry|dywedeist|i. heb ynteu. Ac val yd oedynt yn bwytta. y kymerth yessu vara
a|e vendigaw a|e torri. a|e rody y dysgyblon. a dywedut wrthunt. Kymerwch a bwytewch.
hwnn yw vyg|korff|i. a chymryt caregyl a|e rodi udunt. Yuet pawb o·honawch o hwnn.

 

The text Y Groglith starts on line 19.