Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 5r

Peredur

5r

5

*reit ym wrthaw dos dithev
 wrd yn llawen a|groessaw dyw
wrthyt. Ac yna y kymyrth peredur
hanner y bwyt a|r|llynn a|r hanner
arall a edewis y|r|vorwyn a ffan dar+
vv idaw vwytta ef a|doeth yn|y·d|o+
ed y vorwyn ac a gymyrth y uot+
rwy i|ar i|llaw ac a|ystynghawd ar
benn i|lin ac a|rodes cussan y|r vorwyn
ac a|dwawt wrthi vy mam heb 
yntev a|erchis imi o gwelwn dlws
tec y gymryt. Nyt myvi a|y gwa+
ravyn ytt heb y|uorwyn ac esgyn  ̷+
nv ar y varch a oruc peredur a|mynet
ymeith ac yn|y lle ar ol hynny y+
nechaf y|marchawc bioed y|pebyll
yn dyuot seff oed hwnnw syberw
y llannerch ac argannvot ol y ma+
rch yn drws y bebyll dywet vor  ̷+
wyn heb ef pwy a|vv yma wedy
myvi. Dyn ryued i|ansawd eb hi
a dywedut idaw i|furyf a|y agwed
oll. Dywet eneit heb yntev a vv ef
gennyt ti. na vv myn vyng|kret
hep hithev. Myn vy|kret i eb yn+
tev mi ni|th gredaf ac hyn|ym+
gaffwyf vinnev a|r dyn hwnnw
i|dial vy|mlwng arnaw ni chefy
dithev vot dwynos yn vn|ty ac
e gilid a|mynet a|oruc y|marcha+
wc ymdeith i ymgeissiaw a|ffaredur
ac yntev baredur a ayth racdaw
lys arthur. A chynn no dyuot peredur

6

y|r llys a hwnnw a|disgynnws yn|y porth
ac a|rodes modrwy eururas y|r dyn
a|delis i|varch ytra elei ef y|r llys
ac y|r nevad y doeth yn|y|wisc varchogeth
yn|yd|oed arthur a|y deulu a|y wyrda ac yn|y+
d|oed wennhwyuar a|y rianed. A gwas
ystauell a|oed yn seuyll rac bron gwenhwyuar
a golwrch o|eur yn|y law a|y rodi yn llaw
wennhwyuar. A|r awr y rodes. Sef a oruc y
marchauc kymryt y golwrch yn chwim+
wth a|dinev y|llynn am y hwynep a|y
bronnell a|rodi bonclust idi a|mynet all+
an y|r drws a dywedut osit a|ovynno
yewn am y golwrch a|r uonclust doet
y|m ol y|r weirglawd a|mi a|y haroaf yno
Ac y|r|weirglawd yd|aeth y|marchauc.
Sef a oruc paub gostwng ev pennev
ac ni dwaut nep vynet yn|y ol rac me+
ynt y gyaflauan* o debygu bot yn|y mar+
chauc ay anvat uilwryayth ay yntev
hut ay lledrith. Ac ar hynny llyma
peredur yn|dyuot y|r nevad ar|gevyn keffyl
brychwelw ysgyrnic a|chyweirdeb go
vvsgrell ydanaw. Sef yd|oed gei yn
seuyll ar lawr y|neuad yn seuyll. Y gwr
hir eb·y paredur wrth manac ym y pa le
y|may arthur. beth a|vynnvt ti ac evo
eb·y kei. vy mam a erchis ym dyuot
attaw y|m vrdaw yn varchauc urdaul.
Yrof. i. a|duw eb·y kei ry|anghyweyr
wyt o|varch ac aruev a|y dangos a oruc
y|r teulu o|y watwar ac o|y d lu
a|bwrw llysgev idaw hyny aeth y chware
arall drostvnt Ac ar hynny llyma y korr

 

The text Peredur starts on Column 5 line 1.