Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 16r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

16r

49

M * Al yd|oed cyerlmaen
 duw sulgwynn yn seint
 ynys yn gwisgaw coron
 vrenhiniawl am y|benn Ac
yn arwein cledyf ar|ystlys ar warthaf
y|wisgoed mawrhydic odidawc A|r bersson
vrenhiniawl a|r ansawd vrenhinieid yn
hoffi ac yn anrydedu y kyweirdep yn
vwy no|r kyweirdep ar ansawd y bersson
Ac ymhoffi a|oruc wrth y|vrenhines a|gov  ̷+
yn idi yn herwyd y|tybygei ef ac y kret  ̷+
ei y|rybuchet hi idaw ef kynn no hynny A
welsei hi neu a|glyssei* eiryoet bot neb ryw
vrenhin o|r byt a|wedei idaw y|gledyf a|y wisc
a|y goron yn gystal ac idaw ef Hitheu a|dy  ̷+
vot wedy edrych yn disgyvrith arnaw
Na|weleis eb hi Minheu a|gigleu bot vn
Pei a|s gwelut ti evo yn adurn vrenhiniawl
y|gorffwyssei dy|ryvic di; Y voned ynteu a
gyvadefut titheu y|ragori racot a|r geir  ̷+
ieu disgyvrith hynny a|gyffroes y|brenhin ar
lit ac ir·lloned ac yn bennaf achaws bot
y|ssawl vilioed o|wyrda a|oedynt yn gw  ̷+
arandaw yr ymadrawd hwnnw yn|y gylch
Reit vyd ytt heb ef menegi pwy yw hwnnw
Val y|gwelych ti a|m|gwyrda ni a|n|deu yn
adurn vrenhiniawl ygyt y|varnv pwy hoff  ̷+
af ohonom ac ny byd diben ytt o|dywet  ̷+
deist gelwyd Namyn dy dervynv o|r an  ̷+
gheu buanaf a|chledyf Ac yna ovynhav
a|oruc y|vrenhines yn vawr pan weles y
brenhin yn llityawc. a|cheissiaw euraw y
hatep lletynvyt yn|rywyr. A dywetut

50

val hynn Ny weda yr ymadrawd gw  ̷+
reigyeid; kyffroi gwr doeth prud bonhedic
ac na dywetpwyt yr ymadrawd heuyt drwy
na chwerwed na|blyngder. namyn ochwar
a|chytkam karyat A|r nep a|voleis i hevyt
Na dywedeis. i. ragori boned ohonaw na dewr  ̷+
ed na gwrhydri ragot ti Namyn dyall
y|vot yn gyvoethogach no|thi ac yn vwy
y|niveroed no|r teu Ac yna digwydaw ar
dal y|deulin Y|erchi trugared y|brenhin a|chynn  ̷+
ic idaw y|llw ac a|vynnei ef o|nniver gyt
a|hi Na|s|twot yr amarch idaw nac yr kywil  ̷+
yd namyn yr kytkam karyat Je heb yntev
ar|nyt|arbeto idaw e|hvn namyn drwy gy  ̷+
wilid a|llad y|eneit Nyt teilwng y|hwn  ̷+
nw kaffel trugared Ac ef a|vyd reit ytti
menegi ymi pwy y|brenhin a|dywedeist di
Pa wed heb y|vrenhinies y|gellir manac ar
y|nep ny allo bot Ac yna drwy lit y|tyng  ̷+
hawd y|brenhin y|goron y|dyyrnas y|lledit y
ffen a|chledyf onyt enwei y|brenhin a|gym  ̷+
hwyllassei A|phan gigleu y|vrenhines llw
y|brenhin Y gwybv bot yn angen idi y
vynegi Ac oed dewissach genthi pei ta+
wassei amdanaw Anryded vrenhin gan
dy gennyat a|th nawd mi a|y managaf
Hu vrenhin corstinobl a|y dyelleis. i. yr
hwnn a|gigleu. i. bot yn gyn|amlet volunt
oed ac na eill nep y|gyvrif onit 
e|hvn Gwr a|wyr rivedi y|syr ar 
wt y|weilgi Yr hwnn a|gigleu i 
bot yn gyn amlet y|niveroed a 
at nat oed ar y dayar brenhin ar 
ymgyffelybo acg*|ef eithyr tydi ar y 

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on Column 49 line 1.