Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 34v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin, Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

34v

123

a naw esgob ygyt ac ef a|gysegr  ̷+
awd eglwyss Jago ebodol* ar alla  ̷+
wr vawr duw calan gorffennaf
yr anryded y Jago ebostol Ac
yna yd ystynghawd cyelmaen iddi
holl dayar yr ysbaen ar galis
Ac ygyt a|hynny gossot nuor*. der. o
bob ty yn|y gwladoed hynny Ar
brenhin a|rydhawd y gwladoed
hynny o|bob ryw geithiwet nam  ̷+
yn hynny ar dyd hwnnw y|rodet
ar y|lle honno ebostolawl estedva*
Yago ebostol Am vot Jago yno
yn gorffowys ac yn benn gogy  ̷+
varchva yr holl wladoed o|esgyb
ac abadeu a|fferchen bagleu Ac
yno y|kymerei y brenhined coron  ̷+
eu Ac yno yd emendeir a|vo o
diffic ffyd yn yr holl wladoed
hynny Ac val y|gossodet ested*  ̷+
va Jeuan ewaengel ystor* yn
dinas effessus yn|y dwyrein
Velly y|gosodet estedva* Jago
yn rannev y|gorllewin ar ested  ̷+
vaev ereill yssyd ar dehev crist
yn ev tyyrnas tragywyd val
y|may efessus ar y|tv assw ar
llall ar y tv dehev campostella
a deu vroder oedynt meibyon
y Jebedeus a|damweiniawd yr
estedvaeu* hynny yn rannyat
y|gwladoed A|thrwy grist a|m*
mihangel a|chymryt bedyd

124

a|daly ydanam niheu* y dyyr*  ̷+
ass o|hynn allan am varsli
*A welir y|chwi  na gallv
ohonom ni kredv o|y adaw+
eu ef pan vo yn rodi gwyst  ̷+
lon ar hynny A ffan darvv yr
brenhin tervynv ar yr yma  ̷+
drawd hwnnw Rolant a|gyvodes
y|vyny y|ateb idaw herwyd y|ffyn  ̷+
nyant ef a|dywedut Pwy|byn  ̷+
ac heb ef a|dwyllo vn·weith
ef a|dwyll elweith* os dichawn
a|hwnnw a obryn y|dwyllaw
a|greto eilweith y|dwyllwr Y
brenhin arderchawc dosbarthvs
na|chret y varsli yr hwnn yssyd
brovedic ys|talym y|vot yn
dwyllwr A aeth eto o|th gof
di meint y|dwyll a|oruc ef ytt
pan doethost gyntaf yr ysbaen
llawer o gedernit a|distrywyass+
ut ti yna A llawer o|r ysbaen
a|dvgassut ti atat ar yr vn
genadwri honno pan anvon  ̷+
es marssli atat y peth a|edewis
yn anffydlawn y|wneithur yna
A thitheu a|anvoneist ataw
deu·wr o|wyr·da Nyt amgen
basin a|basil Ar brenhin kreulawn
a|beris eu dienydv A ffa|beth
yawnach am·danaw yntev wei  ̷+
thian noc nat ymdiryeter
idaw Ac y|may heb dial arnaw

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on Column 124 line 3.