Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 47r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

47r

169

*tragywydawl Ac yna y|llas aen  ̷+
geler y|getymdeith a brengar a
gwimwnt o sacsonia ac astor  ̷+
ius a|rodi gawr a|oruc y|paganyeit
ar y kristonogyon Ac o vn vryt ev
kywarsangv a|orugant yny lit+
dyws rolant A ffan ar·ganvv
grandon ef yn lletawynaw y|varch
tv ac ataw ffo a|oruc A rolant
a|y ragodes o|dyrnawt durendard
ac a|y trewis am y wregis y drw  ̷+
ydaw a|thyrw* y|kyvrw a|thrwy
yr arvev ar march yny vyd yn
dwy ran o bob tv yr cledyf ar
dyrnawt hwnnw a|lawenhaawd
y|ffreinc ac a|dristawd y|pagany  ̷+
eit Ac wedy gwelet onadvn
llad eu tywyssoc ffo a|orvgant
Ac ev hymlit a|oruc rolant yny
digwydawd llawer o|y bydinoed
Ac ev kymynv a|oruc y|ffreinc
a|ffob ryw aryf a|mwy o|rivedi
a|las noc a|y lladawd Ac yna y
diffygyawd eu cledyfev ac y
doeth cof vdvnt ev kyrn ac
arver onadvnt yn lle kledyfev
ac velly y|llas y|paganyeit hyt
na diengis namyn ychydic y
gan y|ffreinc Ac a|diangei onadvn
a|ffoei yn|yd|oed varus ev brenhin ac
nyt oed dra diogel ganthvn
yno os rolant a|y gwelei; Sef a|or  ̷+
vc rolant yna wedy na welei

170

nep o|y elynyon na nemawr
o|y wyr e|hvn Ac yna dywanv
ar sarasin pvrdv diaflic yn
llechv y|mewn llwyn A|y daly
a|orvc rolant a|thynv pedeir
gwialen oc ev gwreid ac ev
nydv a|rwymaw y|ssarasin
ac wynt wrth bren a|mynet
y|benn bryn a|oed agos ataw ac
odyna yd arganvv niver
mawr onadvnt Ac yna ym+
chwelut a|oruc rolant hyt y
glynn y mieri yr lle y bvassei
yn y vrwydyr. A|chanv y|gorn
a oruc yna yny dyvv ataw
wrth lef y|gorn am·kan y
gannwr o|gristonogyon Ac a
hynny y|doeth rolant yr lle yd
adawsei y|sarassin yn|garchar
A|y ellwng yn ryd a|oruc
rolant idaw a|dyrchafel y|gledyf
a|thynghv y|lladei y|benn ony
deuei y|dangos marsli idaw ac
os managei y eneit a|gaffei
kanys atwaenat rolant ef onys
dangosit idaw Ac yna y|daeth
y|sarasin y|dangos marsli. a|oed
ar varch coch maw* Ac yna
y|rodes rolant y|vryt arnaw a|ch  ̷+
yrv a|hynny o|wyr ganthaw byd  ̷+
in y|paganyeit Ac yna y|dar  ̷+
ganvv rolant gwr mawr a|ragor  ̷+
ei rac y|lleill a|rolant a|y trewis

 

The text Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin starts on Column 169 line 1.