Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 53r

Ystoria Adda

53r

193

*mawr a|aeth arnaw o|dybygv pan+
yw tan a|oed yn|y ogylchynv a|y
dat a|y rybvdyassei ef rac hynny ac
y|groessi a|oruc yntev yna a|rodi ar  ̷+
wyd y|teir bann arnaw a|mynet
racdaw yn rwyd yny vv ym|par  ̷+
adwys a|phan arganvv yr anghel
seth govyn a|oruc beth a|vynnassei
yno ac yna y|dwot ef y|yrv o|e
dat yno a|y vot yn hen ac yn
darvodedic ac ef a|m gyrraw*. i.
atat. i. y|th wediaw am ysbysrw  ̷+
yd olew trugared val yd edew·is
yr arglwyd idaw pan y|gyrrawd
odyma a|thervynv ar y|hoeydyl
Edrych di eb yr anghel drwy wic  ̷+
ket y|porth pa|beth a|welych y| ̷+
ewn ac ef a|edrychawd ac ef a| ̷+
elei pob kyvryw degwch val na
allei davawt y|venegi o amravel
genedloed ffrwythev a|blodeu ac
a|werendewis ar gywydolyaethev
ac organ Ac ef a|welei yno ffynn  ̷+
awn loyw eglur dec ac ohonei
pedeir ffrwt yn llithraw. ssef oed
eu henwev. fison. gion. tigris
euffrates; a|r pedeir avon hynny
ysyd yn gwassanaethv dwvyr
echwyd yr holl vyt. Ac vch benn
y ffynnawn yd|oed prenn dir+
vawr y|veint ac yn amyl y|g  ̷+
yev ac yn gelffeinien heb na
rissc na deil arnei ac yna y|med+
ylyawd seth panyw hwnnw

194

oed y prenn y pechasei adaf ac
eva am y|ffrwyth ac o|r echaws
hwnnw yd|oed seth yn medylyaw
kelffeiniaw y|pren val y|gwelsei
y fford heb dyvv dim drwydi
yn ol traet adaf ac efa Ac yna
y|doeth ef ar yr anghel drachef  ̷+
yn a|dywedut idaw hynn a|wl  ̷+
sei a|r anghel a|erchis idaw
edrych drachevyn o vewn porth
y|wicket ac edrych a|oruc yntev
ac ef a|welei sarff a|rvthyr y
gweledyat a|dechrynnv a|oruc
seth ac yn gyvlym ymchwelut
yn|yd oed serubin a|dywedvt
idaw a|welsei a|r dryded weith
yd erchis yr anghel idaw edrych
y|mewn y|wicket ac yntev a
edyrchod* a|r pren a|oed lwm gy  ̷+
nnv a|welei yn gyvlawn o|risc
a|deil ac yn gyvch* a|r nef ac ym
blaen y|pren ef a|welei mab ne  ̷+
wyd eni a|dybygei ef y|eni yr
awr honno a|dillat mab am+
danaw a|daly ovyn a|oruc am
y weledigaeth honno ac edrych
yrynthaw a|r llawr a|oruc ac
ef a|welei gwreidin o|r pren
yn mynet hyt yn vffern ac
yna yd arganvv eneit afel
y vrawt ac yna ymchwelu
a|oruc ar yr anghel a|mynegi
idaw a|weles Ac yna yd ysbones
yr anghel idaw ansawd y|mab

 

The text Ystoria Adda starts on Column 193 line 1.