Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 55v

Ystoria Adda, Y Groglith

55v

203

llaw a|varno yn|y gnawt a|phawb
a|y gwelant a|drwc a|da onadvnt y
dyd diwaethaf; a|phawb a|daw yn
y gnawt y varnv annadvnt* o|r
a|vo yn gorwed ydan y dayar a|r
prid a|r mein ac wynt a|vyry  ̷+
ant y|bedeu y|arnadvnt Ac yna
y|llysc y|dayar gan y|tan ac y diffyd
y|mor a|r awyr ac y|tyr pyrth
vffern dywyll a|phawb yn|y gna  ̷+
wt a|welant hynny a|r ffynhony  ̷+
ev a|losgant o|fflam dragywyd
Yna y|dangossir ar bawb y|weith  ̷+
redoed dirgeledic kvdyawc ac
yd egyr duw dirgeledigaeth ev
kallonnoed ac yna y|byd dein  ̷+
kryt ac y|dygir y gwres a|y llever
y gan yr hevl ac y|digwyd y|ssyr
ac yd|ymchwel y|nef ac y palla
golevni y|llevat ac yd ystyngir
y|brynnyev ac yd y|dyrchevir y
y*|glynnyev ac ny byd dim ny
wastataer yna na mor na myn  ̷+
yd nac vchel nac issel ac yna y
gorffowys pob peth a|r dayar a
vriwir yna ac a|losgir a|r ffynnhon  ̷+
yev a|r avonyd a|losgant ac yna
y|daw corn o|orvchelder nef a|vyd
arvthyr y glywet gan y|pechadur+
yeit ac yna y kwyn y byt ev
cam·weithredoed ac yna y tro  ̷+
ssir y|dayar y|ar vffern o|y dan  ̷+
gos ac yna yd|ystwng yr holl
vrenhined rac bronn vn arglwyd
ac yna y twysga avon o vrwn  ̷+
stan a|than gwyllt|o nef Ac wedy

204

traethv ohonei llawer ygyt a|hynny
wrth selyf mynet a|oruc o|y gwlat
drachevyn ac yna y|bv y pren
hwnnw yn gorwed yny aeth crist
y|diodef; A ffan varnawd yr ideon
ef y|anghev y|dwot vn onadvnt o
ymadrawd proffwydolyeth; Kymer  ̷+
wch pren y|brenhin yssyd odieithyr
y|dinas a gwnewch o|hwnnw croc
y vrenhin yr ideon. ac yna yd aeth
yr ideon yn|yd oed y|prenn a|thori
y|drayan ac o|hwnnw gwneithvr
croc y|grist Nyt amgen oyd y hyt
no seith gvvyd yn|y hyt a|thri
chvvyd yn|y breich a|oed ar draws
ac wynt a|y dvgant hyt y|lle a|el+
wir caluaria ac ar honno y|kroc+
gassant wy Iessu grist an arglwy 
ni yr yechyt yr a|y creto yn yr
hwnn y|may anryded a|gogon  ̷+
yant tragywyd ac velly y dwot
mathev evaengel ystor diodef
o|n arglwyd ni *llyma y groclith
A wdawch chwi duw sul y|blodev
eb·yr Iessu wrth y|digyblyon*
y|byd y|pasc wedy pen y|dev+
dyd ac y|rodir mab dyn o|y gro+
gi Yna yd|ymgynnvllassant
tywyssogyon yr efeirieit a|hyn
ef y bobol hyt yn llys dywysso 
yr effeiryeit geiffas oed y|henw
Ac ymgynor a|orvgant am
daly Iessu a|y lad o|vrat Ac yna
y|dywedassant na|wedei hynny
yn dyd gwyl rac bot kynhwr+
wf yn|y bobyl Ac eissioes val

 

The text Y Groglith starts on Column 204 line 23.