Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 62v

Elen a'r Grog, Ystoria Bilatus

62v

231

idaw rodyon mawr anrydedus
ac o hynny allan y koffawyt an  ̷+
rydedv crist kyvenw y|r dyd y|kaff  ̷+
at y|groc yn|y trydyd dyd o haf
a|r nep a|anrydedo y|groc a|vydant
goronogyon ygyt a|meir vam
duw yn dragywydawl *ystoria
GYnt yd|oed brenhin bilatus
tiries oed y|henw ac vn echos
kynawdawl a|morwyn a|oed agos
ataw Ac yn|yr achos hwnnw y
kaffat mab melinid oed tat y
vorwn* ac atus oed y henw a|phila
oed henw y vorwyn; ssef y rodet
yn henw ar y|mat* o henw y
deit a|y vam pilatus a gwedy y
vagv yny vv deir|blwyd yd an  ̷+
vonet y|mab ar y|dat Ac yd|oed
y|r brenhin mab arall yn|y lys o|y wr  ̷+
eic briawt Ac yn ogyvoet a|ph  ̷+
ilatus ac wedy ev mynet yn oet
medru gware ac ymrysson
yn vynych a|bwrw maen ac
val yd|oed vonedigach y|mab ded  ̷+
vawl no|r mab anedvawl velly
yd|oed wychach yntev ym|pob
gware Ac yn hynny o gnorvyn
y|lladawd pilatus y|vrawt ydan
gel. A ffan gigleu y|brenhin dolur
vv ganth* a|galw y gyngor at  ̷+
taw y wybot py wnelit y|r lla  ̷+
wrvd ssef y kynghoret idaw

232

y|divetha ssef y|gweles yntev e
hvn na deudyblygei ef enwired
namyn y|anvon dross dyyrnget
a|dylyt idaw yn rvvein Ac yn|yr
amsser hwnnw yd|oed hevyt
yn rvvein mab y|vrenhin ffreinc
yn|gwystyl ar dyyrnget Ac
wedy ymgetymdeithaw o|bilatus
a|hwnnw; a gwelet hwnnw yn
well y gampev no|r eidaw ef. kyn  ̷+
gorvynnv wrth hwnnw a|orvc
a|y lad ssef y kavas gwyr rvvein
yn ev kyngor am bilatus. y an*  ̷+
vo ynys y|bont yn vrawdwr
a|r bobyl wyllt oed yno Ny di  ̷+
odefessynt eiryoet vrawdwr
arnadvnt Ac yr keissiaw y
dienydv yn anvon yno a|orvg  ̷+
ant Ac ef a|atnabv bilatus pan
y|gyrwyt yno na thynei ef
yn erbyn y|bobyl honno A gweith  ̷+
yev y|begythei ef wynt a|gw  ̷+
eithiev ereill y|gwahodei rei
onadvnt Ac yd|ymynhedei
ac wynt ac y rodei rodyon
vdvnt Ac velly eu kytystwng
Ac am hynny y gelwit yntev
pilatus o ynys y bont
A ffan gigleu eroff grevlon
ystrywyeu pilatus hoff a|da
vv ganthaw hynny a|y wahawd
ataw a|oruc A rodi idaw medyant

 

The text Ystoria Bilatus starts on Column 231 line 7.