Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 64r

Ystoria Bilatus, Ystoria Judas

64r

237

aruthyr y|warandaw na|y draethv ac am
hyny y|tynnawd gwyr rvvein y korff
odyno a|y anvon hyt yn visena yr
gwarawyd* idaw a|y vwrw yno dros
y|ben y|mewn avo* a|elwir rodwm
ssef yw dyall visena fford vffern ac
yno yd oed kythreulit* yn wastat yn
kartrefv a|r bobyl a|oed yno hef+
yt a|y byryassant odyno rac avl  ̷+
onydwch kythreulyeit Y mewn
ryw lestyr emelldigedic hyt yn em  ̷+
yleu lozan ac yno y byrywyt y| ̷+
ewn pydew a|oed y|mewn myn  ̷+
yd gerllaw vffern yn kymerwi
o ormod dievyl ac y may yny* yno
etto Ac velly y|bv damwein pil  ̷+
atus a|y oes *ystoria Judas ysgarioth
Gwr a|oed gynt yng|kaerusel  ̷+
em a|rvben oed y henw ereill
a|y galwei simion o lin Judas
ac o|lin Iacar herwyd ereill a cibor  ̷+
ea oed hynny y|wreic A nossweith
wedy bot kyt idaw a|y wreic br  ̷+
eudwyt a|weles y|wreic a|phan
diffroes* y|wreic y|datkanawd y
breudwyt o|y gwr Gan gwyn  ̷+
van ac vcheneidiaw Myvi eb
hi a|welwn vy mot yn esgor mab
bonhedic ac ef a|vydei achos y
gyvyrgolli kenedyl. Ysgymvn
a|datanyat* eb ef yw y tev di
ac nyt o|rat duw yd|wyt yn ar+

238

wein dy seithvc os beichiogi a|ge*  ̷+
vis eb hi nyt seithvc namyn gwel+
edigaeth a|phan doeth oet ac am  ̷+
sser idi y|esgor mab a|esgores ac
ovyn mawr a|delis rac·daw a|rac
meint vv eu hovyn racdaw y ka  ̷+
wssant yn eu kynghor rac y|di  ̷+
vetha yn disyvyt Gwneithur boly
croen a|y roi yn hwnnw a|y vwrw
yn|y mor a|r mor a|y byryawd y|r
tir a|elwir ysgarioth ac o hynny
y|kavas y|henw nyt amgen Iudas
ysgarioth ac yno y bedydywyt
ac yd oed brenhines y lle honno di  ̷+
wyrnawt yn gorymdeith gan
lan y|mor ac yna y|darganvv
y|boly croen a|y agori a wnaeth  ̷+
bwyt a gwelet yndaw mab gor  ̷+
dethol y|bryt a|dywedut a|oruc y
vrenhines dan vcheneidiaw ef a|allei
ymi eb hi caffel digriuwch o|r etived
hwnn ymi rac adaw vy tyyrnas
heb etived a|pheri magv y mab a
oruc ydan|gel a|dywedvt y may
beichyawc vvassei. a|geni mab
yn|eidi e|hvn a|dywedvt hynny wrth
bawb a|y honni a|llawen vv hynny
gan bawb o|r tywyssogyon a|magv
y|mab a|wnaethbwyt yn amgledus*
ac yn gyvagos y|hyny y kavas
y|vrenhines beichiogi o|r brenhin a|mab
a|anet o|r beich  a|magv y|de*|vab

 

The text Ystoria Judas starts on Column 237 line 17.