Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part i – page 20

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

20

*Tvrpin o rat duw archesgob remys a gwastat gedy  ̷+
mdeith cyarlymaen amerawdyr yn anvon annerch
yg krist y|leoprawt dean y grawndwuyr canys y di  ̷+
wed hwnn yd|adolychassawch chwi yn ni. Pan yttoyd  ̷+
wn yn vien yn egwan o|greithyev a|gwelioed ysgriuen  ̷+
nv attawch chwi pa delw y|rydhaws cyarlymaen an
klotuoraf amerawdyr ni dayar yr ysbaen ar galis y
gan sarassinieit. Ny fedrussaf i ysgrivennv awch brody  ̷+
ryaeth chwi yn diffleis diamhev blaynwedev ac ystlyssev
y anryvedodyon weithredoed ef ay volyannvs vvdugoly  ̷+
aythev ar sarassinieit yr ysbaen a|weleis i vv hvn ac a edry  ̷+
cheis arnadunt om priawt lygeit vv hvn yn kyt gerdet
ac ef yr ysbaen ar galis. Pedeir blyned ar|dec y|bv cyarly  ̷+
mayn ay luoed ac yn ysgrivennedic mi ay hanvonaf ywch
A|chany allws awch awdurdawt chwi megis y|hysgrivennas  ̷+
sawch chwi attaf i kaffel kwbylder na llwyrder nac ysbys  ̷+
srwyd or mawrydigyon weithredoed a|budugolyaetheu a
orvc cyarlymaen yn yr ysbaen ar galis yg cronic seint
ynys. Wrth hynny dyallet dy ynni di na bv achaws y
awdur y|llyvyr ar gweithret hwnnw nat ysgriuennej weith  ̷+
redoed cyarlymaen ay ymladeu yn yr ysbaen yn llwyr ac
yn graff namyn oy vot yn vlin ac yn ysmala ev hysgrivennv
rac meint oed y|gweithredoed. Ar nep ny bv yn gyndrychawl
yn yr ysbaen nys gwydyat. Ac eissyoes nyt andvhvna y|llyuyr
hwnn yn dim ar kronic bych hirhoetlawc a|grymvs a|ryng  ̷+
ych bod duw amen. [ llyma dechrev llyuyr tvrpin
Kanys y gogynedussaf yago ebostol crist pan aeth yr eb  ̷+
estyl ereill ay disgyblon y amryaualyon bedryuann+
oed byt y|bregethv ac yd aeth yn gyntaf yr galis ac ev
hymchwelu ar ffyd grist. Ac odyna wedy llad o herot vrenhin
penn yago ebostol y|duc y|disgyblon y|gorff o gaerusselem
dros voroed hyt y|galis. Ac y|pregethassant wyntev yno
wedy evo. Ac odyna ym penn ysbeit o evyr llit ev pechodev

 

The text Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin starts on line 1.