Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part i – page 3

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

3

*nyf i ev molyant yn vynych y|may gennyf. i. yr awr honn
medwl y ervyn ywch dyvot gyt a|mi y dayar kaerusselem
yn|y lle yn|prynnwyt yr gwaet an arglwyd. Ac wedy govvyom
bed an arglwyd y|may ym medwl mynet y owy brenhin kors
dinobyl am adwawt y|vrenhines. Ac wedy yr ymadrawd hwn+
nw a|thervynv y parlymant yd ymbaratoes pawb oy wyrda
y ev hynt gynt* ar brenhin. A chyt vei amyl ev halaf or eidunt
e|hvn e|helaythder y|brenhin ac ev gorvc yn amlach. Ac ef a ro+
des vdunt y llurygev ar kledyvev a helmev ac arvev ereill
val  yn arver marchawc  Ac nyt  y voli y
rodyon yn wahanredawl pan aller  amhev yn kanmawl
o|syberwyt ev rodiawdyr ay e  Evr a ant a|ro+
dis yn didlawt a dogned o  Ar nep a  oed me+
int y rodyon dyall  y meint herwyd  
 essev a gymerassant a|dechrev  eu
hynt yt  tec bre  
y|pwy a  awd  Ac  
wyrda yd edew enhines ym  dus o+
valus am y|bygwth  
gant or dinas allan a|chyrchv  ant a
rac amlet y|meirch  ev  oy
t ay  
yny oed debygach y dywyll nac  pen  Ar llu+
ossogrwyd a|oed yno  
ynt bet  vgein mil  
a|allei  Ac yna y  y brenhin e|hvn
 thes  llei  attav  dywedvt
wrthaw val hyn  gennyf i  ar y llouosoc+
rwyd hwnnw  hedic genedyl  oed A phwy
a|debygy di a|allei  nasseid an  nac a|ellit y
gyuartalu  A|phwy or  a|ellit y|varnv
yn gyuoethogach noc a|vei vrenhin ar  a hwnnw
 a|chystal ev kampev. Edrych di  a|pha veint o

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on line 1.