Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part i – page 49

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin, Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

49

ar brenhin ac ev rydhaws wyntev o|bob  eithyr hynny.
Ar dyd hwnnw y|rodet ar y|lle hwnnw ebostolawl eistedua yago
ebostol am vot yago yno yn gorffowys ac yn benn gogyuar+
chua y|gwbyl o|esgyb y|wlat ay habade  ay perchen bagle 
oll. Ac yno y|kymer y|brenhined y|corone  Ac yno yd emendeir
a vo o diffic a gwall ffyd a|chynnal cristonogaeth yn yr holl wla  ̷+
doed hynny Ac ual y|gossodet eistedua yevan euangelystor yn
y|dwyrein yn dinas ephes  Yuelly y|gossodet eistedua
yago yn ranne  y|gorllewin. Ar eisteduae ereill yssyd ar
deheu crist nev yn tyyrnas dragywyd ual y|may ephesus
ar y|tu assw ar llall ar deheu. i. compostella *A deu uroder oy+
dynt meibyon zebedeus a|damweinnyws yr eisteduae hynny
yn rannyat y|gwladoed. A|thrwy grist a|mihangel a|chymryt
bedyd a|daly dan cyarlymaen y|dyyrnas o|hynny allan ac
yna y|dwawt a|welir ywch chwi gallu ohonam ni kredu or
adawe ef pan vo yn rodi gwystlon ynn ar|hynny a ffan dar+
vv yr brenhin tervynv y ymadrawd Rolant a|gyuodes y|vyny
y attep idaw herwyd y|ssynny ef Pwy|bynnac eb ef a|dwylle 
vn weith ef a dwyll eil weith os dichawn a|hwnnw a obryn 
y|dwyllaw a|gretto eilweith y|dwyllwr Y brenhin arderchawc
dosbarthus na chret y varsli yr hwnn yssyd brouedic ys
talym y|uot yn dwyllwr A aeth ettwa oth gof di meint y
dwyll a|orvc ef ytt pan doethost gyntaf yr yspaen. Llawer o
gedernyt a distriwassut tj yna a llawer or yspaen a|dugassut
tj attat. Ar vn gennadwri honno a|anvonassej marsli arall attat
yna ar vn peth hwnnw a edewis yr anffydlawn y|wneithur
yna. Ti a|anuoneist yna attaw ef deu oth wyr da y|gymryt
diheurwyd y|ganthaw am hynny basin a|basil oydynt ac
a|beris y|brenhin enwir  dienydu. A ffa|beth yssyd yawnach
noc nat ymdiryetter idaw Ac y|may ettwa hep dial arnaw

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on line 11.