Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part i – page 74

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

74

*Ac yna heuyt y|llas engeler y|gedymdeith a brengar. A|gwi  ̷+
mwnt o|saxonia. Ac astorius heuyt. A|rodi gawr a|orvc y|pagan  ̷+
yeit arnadunt. Ac yn dvhvn kywarssangv y|cristonogyon a|orv  ̷+
gant. a|hynny a|gyffroes rolant ar lit. A ffan argannvv gran  ̷+
don euo yn lletawynaw* y varch y|tv attaw ffo a|orvc a|rolant
ay ragodes o|dyrnawt dvrendard. Ac ay trewis am y|wre  ̷+
gis trwydaw a|thrwy y|holl arvev a|thrwy y|kyfrwy ar march
yny oed rann o bob tv yr kledyf. Ar vn dyrnawt hwnnw a|la  ̷+
weithaws y ffreinc ac a|dristaws y|sarasscinieit. A ffan las ev
tywyssawc ffo a|orvgant. ev hymlit a orvc rolant vdunt yny
digwydws llawer oc ev bydinoed. Ac ev kymynv a|orvc y ff  ̷+
reinc vdunt hep digiaw a|phob ryw aryf a|mwy lawer o|ri  ̷+
vedi a|las nor nep ay lladej. Ac yna y|diffygyws y|kledyuev
ac y doeth kof vdunt ev kyrn. Ac arver onadvnt yn lle kle  ̷+
dyvev or kyrn. Ac yuelly y|kwpplaassant ev brwydyr. Ac y  ̷+
velly y|llas y|paganyeit hyt na diengis onadunt namyn ych  ̷+
ydic. Ar hynn a|diangej onadunt a|ffoej yn|yd oed varsli ev
brenhin ac nyt oed dra diogel ganthunt kyrchv yno yny
aythant y adan olwc rolant. Sef a|orvc rolant yna wedy
na welej nep nac oy elynyon nac oy wyr e|hvn ymardisgwyl
o bob tv idaw a|dywanv ar sarassin pvrdu diaflic yn llechv
y|mewn llwyn ay daly a|orvc rolant. A|thynnv pedeir gwi  ̷+
alen oc ev gwreid ac ev nydu a|rwymaw y|sarasscin yn dio  ̷+
gel ac wynt wrth brenn. A mynet a|orvc rolant y|benn brynn
a|oed agos idaw. Ac odyna yd argannvv niver mawr oy wyr
e|hvn. A|dyuot ohonaw yntev yr lle y dechreuessit y|vrwydyr
yg glynn y|mieri or lle y|ffoassej y|paganyeit. A chanv y|gorn
a orvc yna yny gynnvllws attaw amkan y|gannwr o gristono  ̷+
gyon. Ac a|hynny o niver ygyt ac ef y|doeth hyt y|lle yd ad  ̷+
awssej y|sarasscin du yg karchar. ay ellwng a|orvc a|dyrch  ̷+
avel kledyf noeth vch y|benn. A|thyngv idaw y|lledit y|benn
ony dev* y|dangos marsli ev brenhin y|rolant. Ac os dangossej
y eneit a gaffej. canyt atwaynat rolant marsli mwy no
sarasscin arall. Ac yna yd aeth y sarasscin du y|dangos marsli
y|rolant

 

The text Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin starts on line 1.