Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part ii – page 1

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

1

*gev a|chledyvev a|helmev ac arvev ereill a|vej reit yn ar+
ver marchogyon. Ac nyt reit gohir y voli y|rodyon yn wahan+
redawl pan aller yn diamhev ev canmawl o|ssyberwyt ev
rodyawdyr ae ehelaethder oe evr ay aryant. Ar nep a|dissy+
vo meint y|rodyon Dyallet ev meint herwyd ehelaethder
ev rodyawdyr. A chroessev a gymerassant ac y ev hynt yd
aethant gyt ac ev brenhin. Ac o|gyffredin gynghor yd edewit
y|vrenhines ym paris yn ovalus boenedic rac bygwth y
brenhin arnej. Ac or dinas allan y doethant a chyrchv ehang+
dwr gwastatvaes a|lluossogrwyd y meirch gan dirvawr
gynhwrwf a|sathrws y|dayar yny oed y|lludw ar pylor ar
dwst oduch ev penn yn lludyas vdunt golevat yr awyr ac
yn dwyn y|ganthvnt lleuuer yr hevl yny oed debygach y|nos
noc y dyd rac meint y niver. Pan uei betwar vgein mil o
dywyssogyon. Ac ny allej onyt duw e|hvn kyfrif a|ganlynej
hynny. Ac yna y|dieithrws y|brenhin y wrth y niver a galw
attaw yarll bertram a|dywedut wrthaw val hynn. Digrif
yw gennyf j edrych ar luossogrwyd kymeint a|hwnn yn von  ̷+
hedic o voessev a|deuodev a|champev da ac yn vonhedic o waet
A ffwy or tyyrnassoed a|allej amrysson a|ffreing. A ffwy or bren+
hined a allej vot yn gyuoethogach noc a vej vrenhin ar ni+
ver kymeint a hwnn. Ac edrych di veint y|niver ac yn ol ac
ym blaen. Ac yna ymchwelu a oruc ar y lu ac eu dysgv y
gerdet yn rwolus val y|bej diargywed yr meirch ac yr gwyr
a|chymessuraw ev hymdeithyev a|orugant yn gyuartal.
yny vv adawedic ganthunt ffreinc A|byrrgwyn ar alma  ̷+
en a hwngri hep lesteir or byt arnadunt. Ac ar vyrrder
wynt a|doethant gaerusselem ac a|orugant ev pererindawt
 anrydedus val y|gwedej vdunt o offrymev. Ac yna kym  ̷+
  ev llettyev a|orugant mal y|reglydynt herwyd eu han  ̷+
  a|thrannoeth y bore yd aeth y|brenhin ay niver hyt
 nyd oliuer. Ac yna y eglwys grist y lle y|dywedir yd
 an arglwyd    ni y|pader. Ac yno

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on line 1.