Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part ii – page 19

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin, Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

19

keinnyawc. Ar brenhin ac ev rydhaws wyntev o bob peth
eithyr hynny. Ar dyd hwnnw y|rodet ar y|lle ebostolawl
hwnnw eistedua yago ebostol am vot yago yn gorffo  ̷+
wys yno. Ac yn benn gogyuarchva y|gwbyl o esgyb y|wlat
ay hab·adev ay pherchen baglev. Ac yno y|gwisgir ev
coronev am bennev y|brenhined. Ac yno yd emendeir
a vo o|diffic a|gwall y ffyd ar gristonogaeth yn yr holl
wladoed hynny. Ac ual y|gossodet eistedua y yevan ennu  ̷+
gelystor yn|y dwyrein yn dinas ephesus. yuelly y gwna  ̷+
ethpwyt eistedva yago yn rannev y gorllewin. Ar eis  ̷+
teduaev ereill yssyd ar deheu crist nev yn dyyrnas dra  ̷+
gywydawl y|mae ephesus ar y|tv assw ar llall ar dehev
.i. campostella. Dev vroder oydynt meibyon zebedeus
a|damweinnyws yr eisteduaev hynny yn rannev y| ̷+
wladoed hynny a|thrwy grist a|mihangel a|chymryt be  ̷+
dyd a daly adanaf inhev y dyyrnas o hynn allan.*A|we  ̷+
lir ywchj gallu ohonam ni credv oy adawev ef pan
vo yn rodi gwystlon ymi ar hynny. A ffan darvv yr
brenhin teruynv y|ymadrawd. Rolant a|gyuodes y vy  ̷+
ny y attep idaw val y|gwydyat ef orev. Pwy|bynnac
a dwyllo vn weith ef a dwyll eilweith os dichawn.
A|hwnnw a obryn y|dwyllaw a|gretto eilweith y|dwy  ̷+
llwr. A|vrenhin arderchawc dosbarthvs na chret ti
y varsli yr hwnn yssyd brovedic ys talym o amser y
vot yn dwyllwr. Ac a|aeth ettwa arglwyd oth gof di
y dwyll a oruc ef ytt pan doethost gyntaf yr ysbaen
a llawer o|gedernyt a distriwassut di yna. A llawer or
ysbaen a dugassut ti attat. Ar vn gennadwri honno
a anvonassej varsli attat ti yna. Ar vn peth hwnnw

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on line 16.