Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 1r

Delw'r Byd

1r

*bydant vyỽ namyn vijmlyned ereiỻ yssyd yno 
vn·llygeitaỽc ac yno y|mae ar|y|ssinaỽi a 
pes yn vn·troedaỽt ac a|rei vn treely kynt no|r
gỽynt y kerdant a|phan eistedont nyt reit v+
dunt ỽasgaỽt namyn drachauael gỽadyneu
troet vch eu pen ereiỻ yssyd yno hep pen ac eu
ỻygeit ynn|y hysgỽyde ac yn|y ỻe trỽyn ac eu
 vdunt deu dỽỻ yn eu dỽy·vron a|bl   +
unt ac ereiỻ yssyd yno gyr ỻaỽ  
megis avon ac nyt oet ymporth|udunt namyn
gỽynt ryỽ aualeu a|r fford y|delont y|dygant a
 ganthunt yno y mae aniueil a|elỽir  
lladrata a|chorff assen idaỽ. a|chvnye ka  ỻaỽ
dỽyuron a esgeir yn ỻeỽ idaỽ a|thrayt march
a korff ỻeỽ a|chorn maỽr fforchaỽc. a| 
 hyt y|glusdeu ac nyt oes danned  
 char uaed esgyrn a|thebic y ymadr 
 anniueil araỻ yssyd yno a|chorff m 
 a|dicrun hỽch a|ỻosgỽrn eliphan. a| 
 chnaỽc a|r neiỻ a|dry yn|y vlaen a  
 hỽnnỽ y ỻaỻ a|dry yn|y ulaen  
 a|chysdal ar y mor ac ar y|tir y  
ac y|mae teirỽ mylynydu a| yn  

 

The text Delw'r Byd starts on line 1.