Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 21r

Ystoria Dared

21r

1

*yn achelarỽy. ac achelar+
ỽy yna o|r|bratheu hynny
kyt bei deỽr yr ymladei a
goỻes y eneit. ac alexan+
der a|erchis bỽrỽ y gorff
ef y adar a|bỽystuileit.
adolỽyn a|wnaeth elenus
na|wnelit hynny. A|gỽ+
yr groec a|gymerassant y
gorf ef a|chorff antilogus
ac a|e|dugassant gantunt
y|eu ỻuesteu. Aagamem+
mnon a|beris cladu y gỽ+
yr ỻadedigyon hynny yn
anrydedus. ac a adolygỽ+
ys y briaf bot bed achelarwy
gyt a|bedeir gỽyr troeaa
gỽneuthur yno waryeu
ar arỽylant tec amdanaỽ.
O Dyna y gelwis
ef wyr groec yg
kynghor. ac yd
erchis udunt rodi arueu
achelarỽy a|phob peth o|r
a|oed eidaỽ ef gyt a hynny

2

o dlysseu a|da araỻ y aiax
kyfnessaf y achelarwyAc
aiax a|dywaỽt kanys ef
oed uab y uab achelarỽy.
nyt amgen no neopho+
lonus nat oed iaỽnach
y neb gael y arueu a|e
da noc idaỽ ef. a chyng+
hori a|ỽnaeth gỽahaỽd
neopholonus y|r ymlad
a|rodi idaỽ hoỻ|da a|hoỻ
arueu y|dat. A|da uu
gaagamemnon gyg+
hor aiax. ac ef a anuones
menelaus at licomedes
ewythyr neopholonus
y erchi idaỽ anuon y
nei y|r ymlad. A nico+
medes a anuones neo+
pholonus y nei yn ỻaỽ+
en att wyr groec. 
Ac yna gỽedy daruot
y gygreir. agamemnon
a|deuth a|e|lu y maes. ac
a|e|dysgỽys ac a|e|hanno+

 

The text Ystoria Dared starts on Column 1 line 1.