Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 30r

Ystoria Dared

30r

37

*a|diomedes ac aiax. a lotri+
cus a|ỻawer o|wyr ereiỻ
yn|bennaf herỽyd doethi+
neb. Nyt amgen no
nestor. ac iluxes. ac yn|y
herbyn bot  gwyr yn|war+
chaedic ac yn vriỽedic. c*
annoc a|wnaeth etryt elen
udunt a|dugassei. alexan+
der a|e gedymdeithon o|ro+
ec. a|gỽneuthur tagnoued
y·rudunt. A|gỽedy trae+
thu ỻawer o eireu ac o
gyghoreu am|dagnoued
ohonunt hỽy. kychỽyn+
nu a|ỽnaeth amffimacus
uab priaf gỽas jeuanc de+
ỽr. aantenor a|r|neb a|o+
ed yn|kytsynnyeit ac ef. a
chablu y geireu hynny
a|ỽnaeth. aannoc mynet
a|e ỻu y maes. a|dỽyn
kyrch udunt yn|y ỻuesteu.
yny uei y neiỻ beth ud+
unt ae ỽyntỽy a|orffei ar

38

wyr groec. ae ỽynteu a
orvydit yn ymlad dros
eu gỽlat. A|gỽedy dodi
amfimacus teruyn ar
y ymadraỽd Eneas a
gyuodes o ymadrodyon
tec araf aa ỽrthỽyne+
bỽys y barableu amfi+
macus. ac a annoges deis+
syuyt tagneued y gan
wyr groec yn graff. A
pholidamas a annoges
y kyfryỽ. A|gỽedy dar+
uot udunt ỽynteu dyỽ+
edut y hymadraỽd.
Priaf a gyuodes yn ua*+
ỽruydus y vynyd. ac a
dyborthes ỻaỽer o|dry+
geu yn erbyn antenor
ac eneas. ac a|dywaỽt
eu bot hỽy yn|dywyssogy+
on y geissaỽ ymlad ac
y beri anuon kennadeu
y roec. A phann|welas
antenor ac ef yn gennat

 

The text Ystoria Dared starts on Column 37 line 1.