Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 31r

Brut y Brenhinoedd

31r

41

*yn kyrchu y diffeith y
tebygynt bot brutus
yndaỽ. ac ual yd|oedynt
yn mynet heb laỽ y
kasteỻ a|elwit sparatin+
tus eu kyrchu a|oruc bru+
tus yn|dirybud udunt.
a their mil o|wyr aruaỽc
gantaỽ. kanys yn|diar+
wybot y deuth brutus
a hynny o wyr y·gyt ac
ef. ac eu kyrchu a|oruc gỽ+
yr tro udunt yn wychyr.
a|ỻad aerua diruaỽr y
meint o·nadunt. a|ffo a
oruc pandrasus yn|geỽ+
ilydyus a gỽyr groec y+
gyt ac ef y bop mann
o|r y tebygynt gaffel di+
anc. a cheissaỽ mynet
drỽy avon a|oed gyr
eu aỽ. Sef oed y he+
nỽ akalon. Ac yn keis+
saỽ bryssyaỽ drỽy yr a+
uon y periglỽys aneiryf

42

o·nadunt. a|ỻawer a vod+
assant. a|ỻawer o|r a|diheg+
ei heb eu|bodi. a|ladei wyr
tro ar y glan. Ac yn|y w+
ed honno gwneuthur
deudyblic aerua o·nadunt.
A|gỽedy gỽelet o an+
tigonus braỽt   
pandrasus uren +  
hin groec hynny dolury+
aỽ a|wnaeth yn vỽy no
meint. a galỽ y gedymde+
ithon gỽasgaredic attaỽ
ac eu bydinaỽ. ac yn gyf+
lym kyrchu gwyr tro.
kanys clotuorach a the+
gach oed gantaỽ y lad
gan gyrchu. no|e vodi
gan ffo yn|hagyr. Ac
ymlad a|ỽnaeth a|e uydin
yn ỽychyr ac yn|wraỽl.
ac ny digrynoes idaỽ
namyn ychydic. kanys
paraỽt oed wyr tro ac eu
harueu yn|wisgaỽc. 

 

The text Brut y Brenhinoedd starts on Column 41 line 1.