Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Rawlinson MS. B 467 – page 2v

Y Pedwar Gwlybwr, Rhinweddau Bwydydd

2v

fleuma yr vn ysyd oer a gỽlyb mede  ̷+
ginaether ef o|beth gỽressaỽc sych. Ac
os gỽellygyus vyd y medic hir y pery
yr heint. ac agatuyd y cleuyt a pery
yny del yr amser a gytuhuno ac anyan
y gỽlybỽr y cleuychaỽd ohonaỽ. ỽrth hyn  ̷+
ny ni a esgrifenỽn betheu am vỽyt a|di  ̷+
aỽt a|berthynont ar ỽres ac oeruel a sych  ̷ ̷+
dỽr a gỽlybyr* herỽyd y gỽedont oreu y
gadỽ anyan dyn a|e gomplexion.*Gỽenith
ysyd ardymerussach noc vn yt. gỽressaỽc
yỽ yn|y rad gyntaf a|gỽlyb o vyỽn ar·dy+
merus yn|y berued a|r graỽn o|r berỽir gyt
a llaeth. ef a vac ỽaet da ac a vrassa. nyt
da hagen aruer ohonaỽ yn vynych. Gruel
a|ỽneler o vlaỽt gỽenith da yỽ y|r dỽy·vron

 

The text Rhinweddau Bwydydd starts on line 10.