Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Rawlinson MS. B 467 – page 33r

Meddyginiaethau, Campau'r Cennin

33r

ẏn ogẏmeint ar dan mẏỽn ester prid
a|gat ẏno ẏnẏ vont val kỽẏr ac ẏna y
gỽna ẏn deissenneu a|dot ỽrth ẏ dẏn Rac
brath neidẏr ẏf sugẏn ẏr erỻẏrẏad ẏ+
gẏt ac oleỽ neu sugẏn ẏ|ganỽreid ẏ|ỽrth+
lad ẏ|gỽenỽẏn. Araỻ ẏỽ kẏmẏsc emen+
ẏd keilẏoc koch a|sugẏn ẏ rut mẏỽn e+
vrith neu laeth gneu ẏssẏd ỽe neu
ỽin a dot beth o|gic ẏ|vron ẏn vrỽt ỽrth
ẏ brath. LLẏma eli gỽaeỽ berỽ ỽẏn ava+
leu koet mẏỽn gỽin ẏnẏ dreulo ẏ gỽin
o a chẏmẏsc hỽnnỽ a|rỽsinc gẏt a|ch+
ỽẏr glan a|blonec hen a|mel a|berỽ ẏgyt
a|hidẏl ẏn lan ac ir ẏ gỽaeỽ pan vẏnẏch
LL *ẏma anẏan ẏ kennin da ẏỽ ẏ sugẏn
rac chỽẏdu gỽaet ac ẏ ỽreic y   
beri plant ac ẏ·gẏt a gỽin   

 

The text Campau'r Cennin starts on line 15.