Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Rawlinson MS. B 467 – page 66r

Ansoddau'r Trwnc, Meddyginiaethau

66r

spenndrig* lludỽlyd petrus ẏỽ hỽn+
nỽ vrin koch o|heint ẏ|kẏlla peri+
glus vyd vrin eglur iach vyd
ac vellẏ ẏ|teruẏna ~  
Ef a|dẏlẏir gollỽng gỽaet ẏnẏ
sẏmutto y|liỽ kannẏs os du vẏd
yn menẏd* gater ẏ|redic ẏnẏ
uo koch o|bẏd teỽ gater y|dyf+
uot ẏnẏ vo teneu o|byd dyfyllyt*
gater ẏnẏ vo teỽ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Y *|dorri maen tosted kẏmer
|faxi* a|r|fragan. y|dorua* yr
hỽn a dẏf ẏ* lleoed kaderiaỽr* ka+
nẏs o|hỽnnỽ y|kauas ẏ|enỽ
a|thempra drỽẏ vin a|phypẏr
ac ẏuer ẏn|dỽẏmẏn a hẏnnẏ

 

The text Meddyginiaethau starts on line 11.